U heeft een bedrijfsongeval gehad en heeft hierdoor letselschade opgelopen. Door uw letsel bent u (tijdelijk) niet meer in staat om te werken en bent u hulpbehoevend. Ook wordt u geconfronteerd met allerlei onverwachte kosten, terwijl u minder salaris krijgt vanwege uw arbeidsongeschiktheid. U wilt hiervoor een schadevergoeding, maar waar moet u beginnen?

Formele aansprakelijkstelling

Voordat u schadevergoeding kunt claimen, dient u de werkgever aansprakelijk te stellen voor het u overkomen bedrijfsongeval. Dat gebeurd middels een zogenaamde aansprakelijkstelling. Het is belangrijk om hiermee niet te lang te wachten. Ook indien nog niet precies duidelijk is waaruit het letsel bestaat en of er sprake is van blijvend letsel, kunt u de werkgever aansprakelijk stellen.

Daarnaast is het belangrijk om bij uw werkgever een melding te maken over wat u is overkomen. Een werkgever zal vervolgens onderzoek moeten doen naar de toedracht van het ongeval. In sommige gevallen is de werkgever verplicht om het incident bij de arbeidsinspectie te melden. Deze kan onderzoek doen naar het ongeval en controleren of de werkgever aan alle Arbo-verplichtingen heeft voldaan.

En dan?

Vrijwel alle werkgevers beschikken over een aansprakelijkheidsverzekering (AVB). Op basis van goed werkgeverschap (artikel 7:611 BW) dient een werkgever namelijk een adequate (ongevallen)verzekering af te sluiten voor haar werknemers. De werkgever zal de aansprakelijkstelling na ontvangst daarom doorgeleiden naar de verzekeringsmaatschappij. Deze verzekeraar zal de kwestie verder afhandelen. De werkgever zal hierbij verder niet betrokken worden.

Schakel direct juridische hulp in

In veel gevallen is het letselschadetraject langlopend en slopend voor het slachtoffer. Schakel daarom direct juridische hulp in. Deze verzorgt het gehele juridische traject van A tot Z, van de aansprakelijkstelling tot de uiteindelijk betaling van de schadevergoeding. Specialistische kennis is van groot belang, omdat het in kaart brengen van de schadeposten zeer complex is. Zeker op het moment dat u blijvend letsel heeft en als gevolg hiervan u eigen werk niet meer kunt uitvoeren. Of omdat u voor de rest van uw leven beperkt bent in dagelijkse activiteiten zoals bijvoorbeeld het huishouden. U zult dan immers ook in de toekomst schade lijden en deze schade dient nauwkeuring in kaart te worden gebracht.

Wij bieden kosteloze juridische hulp

Heeft u letselschade opgelopen als gevolg van een bedrijfsongeval? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend en kosteloos gesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we graag wat uw mogelijkheden zijn en geven wij u uitvoerig advies.

Schadevergoeding berekenen

Benieuwd naar de mogelijke vergoeding van uw schade? Op onze website krijgt u direct een indicatie.

Berekenen uw vergoeding
Google

Ruim 2.000 succesvolle trajecten

Lees de ervaringen van andere mensen die wij hebben geholpen.

  • Wij werken door heel Zuid-Nederland
  • Maximale schadevergoeding
  • Uw zaak direct in behandeling

Vertel ons wat er is gebeurd.
Dat kost u niets!

We gebruiken uw gegevens alleen voor het gevraagde contact. Lees onze privacyverklaring.

Liever telefonisch advies?

085 - 0606999
Wij zijn 24/7 bereikbaar en staan direct voor u klaar bij letselschade.