Steeds meer werkprocessen en taken worden tegenwoordig geautomatiseerd door machines. Hoewel dit ontzettend handig is, brengt het ook zeker risico’s met zich mee. Zware en lichte machines op de werkvloer kunnen bij ongelukken leiden tot zwaar letsel.

De wetgever heeft ervoor gekozen de werknemer veel bescherming te bieden als het gaat om het waarborgen van adequate arbeidsomstandigheden. Er worden dan ook vrij hoge eisen gesteld aan de manier waarop de werkgever zijn lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin en waarmee hij de arbeid doet verrichten moet inrichten en onderhouden. Hieronder vallen ook de machines waarmee werknemers moeten werken. Deze vergaande (zorg)plicht om werknemers te beschermen noemen wij de zorgplicht van de werkgever.

Verantwoordelijkheid werkgever

Als werknemer mag u verwachten dat u op uw werk veilig en gezond uw werkzaamheden kunt uitoefenen. De wetgever heeft daarom tevens de Arbeidsomstandighedenwet in het leven geroepen. In deze wet staat beschreven dat de werkgever verantwoordelijk is voor de veiligheid van de machines waarmee zijn werknemers moeten werken. De machines moeten afdoende beveiligd en onderhouden worden door de werkgever om letsel door machines te voorkomen.

Voor het werken met de machines moet de werkgever ook uitgebreide en duidelijke instructies aan zijn personeel geven. Zelfs bij ogenschijnlijk makkelijke processen moet de werkgever erop toezien dat de werknemers zich houden aan alle veiligheidsinstructies om op die manier ongevallen op het werk te voorkomen. Daarbij is het niet voldoende als de werkgever een eenmalige instructie over de werkzaamheden met de machines geeft. Werknemers moeten constant bewust zijn van alle risico’s en gevaren.

Schade na ongeval met machine

Uit onderzoek van het RIVM1 blijkt dat ruim 280 mensen per jaar ledematen verliezen door ongevallen met machines op het werk. Dergelijke ongevallen brengen vanzelfsprekend veel schade met zich mee, zowel materieel als immaterieel. Het permanent verliezen van vingers of andere ledematen heeft grote gevolgen voor de rest van uw leven.

Heeft u schade opgelopen door het werken met een machine bij uw werkgever? Ga dan direct naar de huisarts, het ziekenhuis of de EHBO. Het is uiteraard ook van belang dat u het ongeval direct bij uw werkgever, leidinggevende of een collega meldt. Later, bij de beoordeling van aansprakelijkheid kan deze melding een belangrijk onderdeel zijn. Het is ook aan te raden dat u bewijsstukken verzamelt die betrekking hebben op uw letselschade en de toedracht van het ongeval. Denk hierbij aan verklaringen van collega’s, foto’s van de schade en het ongeval en mogelijk al bonnetjes en facturen die u dient te betalen. Het is ook vooral van belang dat uw werkgever en/of leidinggevende is ingelicht over het bedrijfsongeval.

Heeft u een ongeval gehad tijdens uw werk en wenst u uw schade te verhalen? Dan is het van belang dat u uw werkgever aansprakelijk stelt, het liefst met behulp van een letselschade advocaat. De gespecialiseerde letselschade advocaten van Letseldirect helpen u graag bij het aansprakelijk stellen van uw werkgever en het in kaart brengen en verhalen van uw schade.

1 https://www.rivm.nl/nieuws/van-gewenning-naar-herkenning-ernstige-arbeidsongevallen-met-machines

Wat kunnen wij voor u doen?

Als u slachtoffer bent geworden van een bedrijfsongeval is het van belang dat u juist wordt ingelicht over uw rechten en adequaat wordt bijgestaan tijdens het letselschadeproces. Aarzel dus niet en neem vrijblijvend contact op met een van onze gespecialiseerde en ervaren letselschade advocaten. Tijdens het eerste vrijblijvende gesprek zullen wij uw zaak volledig doornemen en de mogelijkheden uitvoerig met u bespreken. Als aansprakelijkheid wordt erkend, komen de kosten van juridische bijstand voor rekening van de aansprakelijke partij. De juridische bijstand na een bedrijfsongeval is voor u dus in vrijwel alle gevallen kosteloos. Indien er toch kosten dreigen te worden gemaakt, wordt dat eerst met u besproken en schriftelijk vastgelegd. U komt dus nooit voor verrassingen te staan. Doorgaans is het zo dat aansprakelijkheid bij bedrijfsongevallen c.q. arbeidsongevallen in vrijwel alle gevallen zonder enige discussie wordt erkend. Dat komt hoofdzakelijk door de bescherming van de werknemer.

Schadevergoeding berekenen

Benieuwd naar de mogelijke vergoeding van uw schade? Op onze website krijgt u direct een indicatie.

Berekenen uw vergoeding
Google

Ruim 2.000 succesvolle trajecten

Lees de ervaringen van andere mensen die wij hebben geholpen.

  • Wij werken door heel Zuid-Nederland
  • Maximale schadevergoeding
  • Uw zaak direct in behandeling

Vertel ons wat er is gebeurd.
Dat kost u niets!

We gebruiken uw gegevens alleen voor het gevraagde contact. Lees onze privacyverklaring.

Liever telefonisch advies?

085 - 0606999
Wij zijn 24/7 bereikbaar en staan direct voor u klaar bij letselschade.