Er zijn diverse soorten arbeidsongevallen die kunnen gebeuren op de werkvloer. De mogelijkheden voor slachtoffers die een arbeidsongeval hebben meegemaakt en daardoor schade hebben opgelopen, zijn de laatste jaren flink uitgebreid. Steeds vaker wordt namens werknemers die een ongeval hebben meegemaakt, met succes hun werkgever aansprakelijk gesteld.

Er zijn veel soorten arbeidsongevallen

Bij de verschillende soorten arbeidsongelukken kunt u denken aan het werken met gevaarlijke machines, waarbij lichamelijk letsel ontstaat. Zo kunt u bijvoorbeeld invalide raken doordat u met uw hand in een machine terechtkomt. Of u kunt van een trap vallen, of een ongeluk krijgen tijdens werkverkeer. Ook kan er sprake zijn van een explosie of instorting, of gebeurt er een ongeluk door het toedoen van bepaalde gevaarlijke stoffen of materialen. Ook een bijna-ongeval behoort tot de ongelukken waarvoor een werkgever aansprakelijk kan zijn.

Werkgever is aansprakelijk

De werkgever heeft een zorgplicht voor de veiligheid op het werk. Uw werkgever moet dus altijd zorgen voor veilig materiaal, voldoende veiligheidsmaatregelen nemen en er alles aan doen om gevaarlijke situaties en letsel te voorkomen. Gebeurt er dan toch een ongeluk, dan is in principe uw werkgever aansprakelijk. Tenzij hij aantoont dat hij zijn zorgplicht is nagekomen. In de praktijk blijkt het voor een werkgever erg moeilijk om dit aan te tonen, waardoor hij in bijna alle gevallen aansprakelijk kan worden gehouden voor uw opgelopen schade. Indien u een arbeidsongeval hebt gehad, is het belangrijk om tijdig contact op te nemen met een gespecialiseerd advocaat, die u kan helpen met het verhalen van uw letselschade.

Een voorbeeld uit de praktijk

Als voorbeeld noemen wij de heer Janssen, die al jaren werkzaam is in een wasserij. Tijdens zijn werk glijdt hij uit in een plas met water, waardoor hij lelijk ten val komt en letselschade oploopt. Hij stelt zijn werkgever aansprakelijk voor de schade die hij door de val heeft opgelopen. De werkgever neemt als standpunt in dat hij niet aansprakelijk is voor de schade, omdat hij van mening is dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Hij heeft aan de heer Janssen immers veiligheidsschoenen ter beschikking gesteld. De rechter heeft in deze zaak geoordeeld dat van de werkgever verlangd mag worden dat hij een hoog veiligheidsniveau realiseert. Verder moet de werkgever ervoor zorgen dat hij toezicht houdt op de door hem gegeven instructies. Het alleen verstrekken van veiligheidsschoenen is niet voldoende. Er hadden volgens de rechter nóg effectievere maatregelen genomen moeten worden. De werkgever moet daarom de volledige schade van de heer Janssen vergoeden.

Advocaat inschakelen

Hebt u letsel opgelopen door een arbeidsongeval? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor een kosteloos gesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we graag met u wat er op uw werk is gebeurd en bekijken we samen wat uw mogelijkheden zijn. Wij geven u uitvoerig advies.

Schadevergoeding berekenen

Benieuwd naar de mogelijke vergoeding van uw schade? Op onze website krijgt u direct een indicatie.

Berekenen uw vergoeding
Google

Ruim 2.000 succesvolle trajecten

Lees de ervaringen van andere mensen die wij hebben geholpen.

  • Wij werken door heel Zuid-Nederland
  • Maximale schadevergoeding
  • Uw zaak direct in behandeling

Vertel ons wat er is gebeurd.
Dat kost u niets!

We gebruiken uw gegevens alleen voor het gevraagde contact. Lees onze privacyverklaring.

Liever telefonisch advies?

085 - 0606999
Wij zijn 24/7 bereikbaar en staan direct voor u klaar bij letselschade.