U woont in Roermond of omgeving en hebt letselschade opgelopen. Wat nu volgt is de uitdaging om deze schade vergoed te krijgen. Gelukkig staat u niet alleen voor deze klus. Letseldirect heeft een team van ervaren juristen, verspreid over heel Zuid-Nederland, om u hierbij te helpen. Ook in Roermond staat een letselschadeadvocaat klaar om u dit traject uit handen te nemen. Voor ons is dit bekend terrein. En wij zijn er om ervoor te zorgen dat u krijgt waar u recht op hebt.

Waarom een letselschade advocaat in Roermond inschakelen?

Het inschakelen van een letselschade advocaat is verstandig om de volgende redenen:

 1. Juridische expertise: Letselschadezaken kunnen complex zijn en vereisen een grondige kennis van de Nederlandse wet- en regelgeving. Een letselschade advocaat is gespecialiseerd in dit rechtsgebied en heeft de nodige expertise om u bij te staan. Slachtoffers weten in de meeste gevallen niet waar zij recht op hebben of hoe de schadevergoeding moet worden berekend. Letselschade advocaten begrijpen de juridische aspecten van letselschadeclaims en kunnen u adviseren over uw rechten en mogelijkheden.
 2. Schadeclaim begroten: Een letselschade advocaat heeft ervaring in het vaststellen van de juiste omvang van uw schadeclaim. Alle relevante schadeposten worden in overweging genomen, zoals onder andere medische kosten, verlies aan verdienvermogen, het smartengeld, en eventuele toekomstschade. Door hun expertise kunnen ze ervoor zorgen dat u een rechtvaardige vergoeding ontvangt.
 3. Onderhandelingen en juridische procedures: Een letselschade advocaat zal namens u onderhandelen met de verzekeringsmaatschappij of de tegenpartij om een eerlijke regeling te treffen. Als er geen bevredigende overeenstemming wordt bereikt buiten rechte, kunnen ze u vertegenwoordigen in juridische procedures. Ze hebben de ervaring en vaardigheden om uw belangen te behartigen en te pleiten voor een rechtvaardige compensatie.

Letselschade advocaat Roermond

Uw verhaal en onze ervaring

De advocaten en juristen van onze locatie in Roermond nemen de tijd om naar uw verhaal te luisteren en zo een volledig beeld te krijgen. Want het claimen van uw schade is maatwerk. En uw belang staat bij ons centraal. Samen verzamelen we alle stukken die nodig zijn om uw zaak degelijk te onderbouwen. Vervolgens zetten we onze jarenlange ervaring in om voor u het maximale bedrag aan schadevergoeding te verhalen.

Kosten letselschade advocaat Roermond

Twijfelt u om de professionele hulp in te schakelen van een letselschadeadvocaat? Omdat u opziet tegen een hoge rekening voor juridische hulp? Hierover hoeft u zich bij Letseldirect geen zorgen te maken. Wij claimen uw letselschadevergoeding én de kosten voor onze inzet namelijk bij de tegenpartij. U loopt geen enkel risico, want onze factuur komt niet bij u terecht.

Het inschakelen van een letselschade advocaat kost u in de meeste gevallen helemaal niets. Op grond van artikel 6:96 BW heeft het slachtoffer recht op vergoeding van redelijke kosten van juridische bijstand, waaronder de kosten van een letselschadeadvocaat. Deze kosten worden beschouwd als een onderdeel van de geleden schade die vergoed dient te worden. Om aanspraak te maken op kosteloze rechtsbijstand, moet de aansprakelijkheid zijn erkend. Het inschakelen van een letselschade advocaat kost u dus helemaal niets. Meer nog, als u door hoge kosten in financiële problemen dreigt te raken, vragen wij direct een eerste voorschot op de schadevergoeding aan bij de aansprakelijke partij. Dat is direct een zorg minder.

Een schadevergoeding claimen in Roermond

U hebt mogelijk recht op een schadevergoeding als uw letsel is veroorzaakt door een ander. Denk hierbij aan de volgende soorten ongevallen:

 • Een verkeersongeval
 • Letsel door een dier
 • Val door een gebrekkige weg
 • Een bedrijfsongeval
 • Letselschade door een gebrekkig product
 • Een medische fout
 • Schade door een onrechtmatige daad

Hoogte schadevergoeding na een ongeval

Om ervoor te zorgen dat u een schadevergoeding na een ongeval krijgt, is het van belang dat uw zaak naar behoren wordt onderbouwd. Daarom verzamelen wij samen met u alle benodigde stukken en informatie. Het overgrote deel van het schaderegelingstraject kunt u vrijwel geheel aan ons overlaten. De hoogte van een schadevergoeding kan van zaak tot zaak verschillen. U kunt materiële en immateriële schade claimen. De hoogte van de materiële schade is afhankelijk van de schadeposten die voor vergoeding in aanmerking komen. Het smartengeld is een vergoeding voor de pijn en het verdriet dat is ontstaan als gevolg van het ongeval. Smartengeld wordt berekend op basis van onder andere de aard en ernst van het letsel, de duur van de klachten en beperkingen en de duur van de medische behandelingen, de gevolgen op psychisch vlak, de bedragen die door rechters in soortgelijke gevallen zijn toegekend.

Duur van een letselschadezaak

De meeste letselschadezaken worden afgewikkeld zodra sprake is van een medische eindtoestand. Er is sprake van een medische eindtoestand wanneer u van het letsel bent hersteld of wanneer de arts heeft aangegeven dat er geen verbeteringen meer zijn te verwachten. Meestal is een medische eindtoestand twee jaar na het ongeval bereikt.

Ervaren letselschade advocaten

De advocaten en juristen van ons kantoor in Roermond nemen de tijd om naar uw verhaal te luisteren en zo een volledig beeld te krijgen. Want het claimen van uw schade is maatwerk. En uw belang staat bij ons centraal. Samen verzamelen we alle stukken die nodig zijn om uw zaak degelijk te onderbouwen. Vervolgens zetten we onze jarenlange ervaring in om voor u het maximale bedrag aan schadevergoeding te verhalen.

Wat een letselschade advocaat in Roermond voor u doet

Allereerst zal een vrijblijvend intakegesprek plaatsvinden bij u thuis of indien u daaraan de voorkeur geeft bij ons op kantoor. De letselschade advocaat zal dan de kans van slagen voor uw zaak inschatten. Ook geeft de letselschade advocaat aan welk bewijs u moet verzamelen om uw claim te onderbouwen.

De letselschade advocaat stelt vervolgens de tegenpartij aansprakelijk op grond van de juiste juridische grondslag. Zodra de tegenpartij aansprakelijkheid erkent, wordt de omvang van uw schade in kaart gebracht middels een schadestaat. In deze schadestaat worden de schadeposten die op u betrekking hebben uitvoerig besproken en onderbouwd. Aan de hand van deze schadestaat kan vervolgens een voorschot op uw schade worden aangevraagd. Tevens is het gebruikelijk dat een bezoek bij u thuis plaatsvindt met een schade-expert van de verzekeraar.

Hoogte en uitbetaling van een voorschot

U heeft recht op een voorschot, zodra de aansprakelijkheid is erkend. Wij verzoeken de wederpartij dan om een voorschot aan u betaalbaar te stellen. Op grond van gedragsregel 7 moet een verzekeraar binnen 14 dagen na erkenning van de aansprakelijkheid een voorschot betalen.

De hoogte van een voorschot hangt af van de hoogte van de omvang van uw schade. De kosten die u maakt als gevolg van het ongeval komen voor vergoeding in aanmerking in de vorm van voorschotten. De omvang van de schade varieert sterk en hangt af van verschillende factoren hierdoor is het lastig om in een vroeg stadium een eenduidig antwoord te geven. Denk hierbij aan de ernst en de duur van het letsel. Als u snel herstelt van het letsel, dan is de schade vaak beperkt gebleven.

Afspraak op onze locatie in Roermond?

Onze ervaren hulp inroepen bij letselschade brengt u enkel voordelen. Wij doen het werk waarin we zijn gespecialiseerd en u hebt meer kans op een maximale vergoeding. Bovendien, en dat is heel belangrijk, hoeft u zich geen zorgen meer te maken over het terugkrijgen van het schadebedrag. Neem contact op met onze locatie in Roermond om een vrijblijvende afspraak te maken. Wij maken graag tijd voor uw verhaal. Op elk moment van de dag, 7 dagen per week. Tijdens een kosteloos persoonlijk gesprek adviseren wij u graag over uw mogelijkheden.

Neem contact met ons op

Hebt u letselschade opgelopen, bijvoorbeeld door een verkeersongeval of bedrijfsongeval? Onze letselschade advocaten kunnen u hiermee verder helpen. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Letselschade Advocaat Roermond
 Looskade 20
6041 LE Roermond

Schadevergoeding berekenen

Benieuwd naar de mogelijke vergoeding van uw schade? Op onze website krijgt u direct een indicatie.

Berekenen uw vergoeding
Google

Ruim 2.000 succesvolle trajecten

Lees de ervaringen van andere mensen die wij hebben geholpen.

 • Wij werken door heel Zuid-Nederland
 • Maximale schadevergoeding
 • Uw zaak direct in behandeling

Vertel ons wat er is gebeurd.
Dat kost u niets!

We gebruiken uw gegevens alleen voor het gevraagde contact. Lees onze privacyverklaring.

Liever telefonisch advies?

085 - 0606999
Wij zijn 24/7 bereikbaar en staan direct voor u klaar bij letselschade.