In Nederland gebeuren jaarlijks ongeveer 100.000 bedrijfsongevallen. Is een werkgever altijd aansprakelijk voor de schade die is ontstaan?

De Nederlandse wetgever stelt hoge eisen aan werkgevers als het gaat om de bescherming van hun werknemers. Een van de belangrijkste wettelijke verplichtingen voor de werkgever is dat hij zijn lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de arbeid doet verrichten, op zodanige wijze moet inrichten en onderhouden, alsmede voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen moet treffen en aanwijzingen moet verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. Dit is een vergaande plicht die wij ook wel de zorgplicht van de werkgever noemen.

Wanneer is uw werkgever aansprakelijk?

Helaas komt het geregeld voor dat werknemers tijdens hun werkzaamheden letselschade oplopen. In beginsel is de werkgever aansprakelijk voor de schade die voortkomt uit een ongeval op de werkvloer. De werkgever zal namelijk moeten bewijzen dat hij zijn zorgplicht wél is nagekomen. De werkgever komt alleen onder zijn schadevergoedingsplicht uit als hij kan aantonen dat hij voldaan heeft aan zijn zorgplicht en de letselschade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer zelf.

Letsel na een bedrijfsongeval, wat nu?

Bent u tijdens uw werk slachtoffer geworden van een ongeval? Dan is er vaak sprake van een bedrijfsongeval en heeft u in beginsel recht op schadevergoeding. Onder omstandigheden zijn zelfs ongevallen buiten uw normale werkplaats of werktijd aan te merken als bedrijfsongeval. Het is verstandig dat u zich goed laat adviseren over rechten als slachtoffer, aangezien uw werkgever in veel gevallen aansprakelijk is voor uw letselschade.

Wat te doen na een arbeidsongeval

Heeft u dus schade opgelopen op de werkvloer, bijvoorbeeld lichamelijk letsel? Ga dan direct naar de huisarts, het ziekenhuis of de EHBO. Vervolgens kunt u bewijsstukken gaan verzamelen die betrekking hebben op uw letselschade. Denk daarbij aan verklaringen van collega’s, foto’s van de schade en het ongeval en mogelijk al bonnetjes en facturen die u heeft ontvangen. Het is ook van belang dat uw werkgever is ingelicht over het bedrijfsongeval.

Vervolgens is het van belang dat u uw werkgever aansprakelijk stelt, het liefst met behulp van een letselschade advocaat. Onze gespecialiseerde letselschade advocaten helpen u graag bij het aansprakelijk stellen van uw werkgever en het in kaart brengen van uw schadeclaim. De werkgever zal de claim melden bij zijn aansprakelijkheidsverzekering, die de letselschadeclaim zal afhandelen namens de werkgever. Uw werkgever is namelijk verplicht adequaat verzekerd te zijn voor ongevallen op de werkvloer.

Wat kunnen wij voor u doen?

Als u slachtoffer bent geworden van een bedrijfsongeval is het van belang dat u juist wordt ingelicht over uw rechten en volledig begeleid wordt tijdens het letselschadeproces. Aarzel dan ook niet om vrijblijvend contact op te nemen met onze gespecialiseerde en ervaren letselschade advocaten. Tijdens een eerste gesprek zullen wij uw zaak volledig doornemen en uw mogelijkheden bekijken. Als aansprakelijkheid erkend wordt, zullen al onze kosten voor rekening van de aansprakelijke partij komen. De juridische bijstand tijdens het letselschadeproces na een bedrijfsongeval is voor u dus bijna altijd kosteloos.

Schadevergoeding berekenen

Benieuwd naar de mogelijke vergoeding van uw schade? Op onze website krijgt u direct een indicatie.

Berekenen uw vergoeding
Google

Ruim 2.000 succesvolle trajecten

Lees de ervaringen van andere mensen die wij hebben geholpen.

  • Wij werken door heel Zuid-Nederland
  • Maximale schadevergoeding
  • Uw zaak direct in behandeling

Vertel ons wat er is gebeurd.
Dat kost u niets!

We gebruiken uw gegevens alleen voor het gevraagde contact. Lees onze privacyverklaring.

Liever telefonisch advies?

085 - 0606999
Wij zijn 24/7 bereikbaar en staan direct voor u klaar bij letselschade.