De berekening van de hoogte van smartengeld is niet eenvoudig. Smartengeld is namelijk een vergoeding voor immateriële schade. Bijvoorbeeld leed, pijn en gederfde levensvreugde als gevolg van een ongeluk en het daaropvolgend herstel. Het is niet-zichtbare schade die voor ieder slachtoffer anders zal zijn. Daardoor is het lastig deze schade in een bedrag vast te leggen. Pas aan het einde van een letselschadezaak zal het smartengeld worden berekend. Pas bij de afwikkeling namelijk, is een medische eindsituatie bereikt; uw letsel is genezen of er is geen verbetering meer mogelijk.

De wettelijke grondslag voor gevallen waarin het mogelijk is een vergoeding van de immateriële schade toe te kennen, is opgenomen in artikel 6:106 van het Burgerlijk Wetboek:

Voor nadeel dat niet in vermogensschade bestaat, heeft de benadeelde recht op een naar billijkheid vast te stellen schadevergoeding:

a. indien de aansprakelijke persoon het oogmerk had zodanig nadeel toe te brengen;

b. indien de benadeelde lichamelijk letsel heeft opgelopen, in zijn eer of goede naam is geschaad of op andere wijze in zijn persoon is aangetast;

c. indien het nadeel gelegen is in aantasting van de nagedachtenis van een overledene en toegebracht is aan de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot, de geregistreerde partner of een bloedverwant tot in de tweede graad van de overledene, mits de aantasting plaatsvond op een wijze die de overledene, ware hij nog in leven geweest, recht zou hebben gegeven op schadevergoeding wegens het schaden van zijn eer of goede naam.

Dat wil zeggen

Dit artikel regelt twee kwesties. Namelijk in welke gevallen een aanspraak op vergoeding van ander nadeel dan vermogensschade bestaat en hoe de omvang van de vergoeding moet worden vastgesteld. Zowel bij licht als bij zwaar letsel hebt u recht op een smartengeldvergoeding.

Bij de berekening van de hoogte van het smartengeld spelen verschillende factoren een rol. De belangrijkste factor is de aard en de ernst van het letsel. De mate van de geleden pijn, de duur van het herstel, uw leeftijd en geslacht zijn echter ook factoren die meewegen. In het geval dat u blijvende littekens en/of lichamelijke beperkingen heeft overgehouden aan uw ongeval, kan dit ook worden meegenomen in uw smartengeldvergoeding. Dit kan namelijk beperkingen opleveren en invloed hebben op uw werk, studie, relaties en vrijetijdsbesteding.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Allereerst zullen wij uw schadeposten verhalen op de aansprakelijke partij. Daarna, in de loop van de letselschadezaak, zal het smartengeld berekend worden. Daarbij mag u vertrouwen op de ruime ervaring die onze letselschadeadvocaten en juristen hierin hebben. Verder zullen wij bij het bepalen van de hoogte van uw smartengeld steeds onderzoek doen naar rechterlijke uitspraken in vergelijkbare gevallen.

Wij bieden kosteloze juridische hulp

Hebt u te maken met letselschade, waaronder immateriële schade, door een ongeval? Dan zijn wij er om u bij te staan. Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend en kosteloos gesprek. Wij bespreken graag wat uw mogelijkheden zijn en geven u uitvoerig advies.

Schadevergoeding berekenen

Benieuwd naar de mogelijke vergoeding van uw schade? Op onze website krijgt u direct een indicatie.

Berekenen uw vergoeding
Google

Ruim 2.000 succesvolle trajecten

Lees de ervaringen van andere mensen die wij hebben geholpen.

  • Wij werken door heel Zuid-Nederland
  • Maximale schadevergoeding
  • Uw zaak direct in behandeling

Vertel ons wat er is gebeurd.
Dat kost u niets!

We gebruiken uw gegevens alleen voor het gevraagde contact. Lees onze privacyverklaring.

Liever telefonisch advies?

085 - 0606999
Wij zijn 24/7 bereikbaar en staan direct voor u klaar bij letselschade.