In een eerder artikel bespraken we al welke kosten voor vergoeding in aanmerking komen. De wet noemt hiervoor zeer globale termen, maar specificeert deze kosten niet. In de praktijk zijn er een groot aantal schadeposten, waarvan u bij sommige wellicht niet zou weten dat deze kosten voor vergoeding in aanmerking komen. We leggen graag een aantal posten aan u uit:

Verlies aan verdienvermogen

Als u wegens een ongeval (gedeeltelijk of tijdelijk) arbeidsongeschikt raakt, zal de wederpartij uw gemiste inkomsten moeten vergoeden. Dit is dus niet alleen het geval wanneer u na het ongeval niet meer kunt werken, maar ook als u bijvoorbeeld minder kunt werken of een andere baan moet zoeken die minder verdient. Vaak is het verlies aan verdienvermogen een van de grootste schadeposten. Hieronder valt namelijk niet alleen het loon, maar bijvoorbeeld ook inkomsten uit zwart werk, vakantiegeld en bonussen. Ook als u als ZZP’er werkt en u vanwege een ongeval niet meer kunt werken, loopt deze schade behoorlijk op en dient deze door de aansprakelijke verzekeraar vergoed te worden.

Schade aan persoonlijke eigendommen

Wanneer u betrokken raakt bij een ongeval, is de kans groot dat er schade ontstaat aan uw persoonlijke eigendommen. Hierbij kunt u denken aan: kapotte kleding of bril na een val over een uitstekende stoeptegel of schade aan uw fiets na een ongeval. Dit is vaak de meest concrete schadepost en de aansprakelijke partij heeft hier vrij weinig tegen in te brengen.

Medische kosten

Medische kosten worden voor een groot deel vergoed door de ziektekostenverzekeraar. Indien u toch kosten moet maken, die niet door uw verzekeraar worden vergoed, dient de aansprakelijke partij deze kosten voor u te vergoeden. Hierbij valt te denken aan kosten voor medicatie of voor behandeling van een fysiotherapeut en het verplichte eigen risico dat door het ongeval is verbruikt.

Verlies aan zelfwerkzaamheid

In sommige gevallen verliest u na een ongeval uw zelfwerkzaamheid. Dit heeft tot gevolg dat u verschillende klussen in en rondom het huis niet meer kunt verrichten, waar u dit voorheen altijd zelf deed. Hierbij valt te denken aan het schilderen van uw woonkamer of het onderhoud van uw tuin. Als u deze werkzaamheden normaliter zelf zou uitvoeren en dit na het ongeval niet meer kunt, dient de aansprakelijke partij de kosten van bijvoorbeeld een schilder of tuinman te vergoeden.

Smartengeld

Smartengeld is de vergoeding van immateriële schade, oftewel schadevergoeding voor emotionele schade. Voorbeelden die als immateriële schade kunnen worden gezien, zijn bijvoorbeeld het niet kunnen slapen (soms tot maanden of jaren) na een ongeval, geestelijk leed en gederfde levensvreugde. Verder is de hoogte van het smartengeld sterk afhankelijk van de aard en de ernst van het letsel.

Kosten voor juridische hulp

Ook de kosten van uw advocaat dienen door de aansprakelijke partij te worden vergoed. Hierdoor is ons werk voor u in de meeste gevallen kosteloos. Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. Tijdens dit gesprek kunnen wij uw schade in kaart brengen en geven wij u uitvoerig advies.

Schadevergoeding berekenen

Benieuwd naar de mogelijke vergoeding van uw schade? Op onze website krijgt u direct een indicatie.

Berekenen uw vergoeding
Google

Ruim 2.000 succesvolle trajecten

Lees de ervaringen van andere mensen die wij hebben geholpen.

  • Wij werken door heel Zuid-Nederland
  • Maximale schadevergoeding
  • Uw zaak direct in behandeling

Vertel ons wat er is gebeurd.
Dat kost u niets!

We gebruiken uw gegevens alleen voor het gevraagde contact. Lees onze privacyverklaring.

Liever telefonisch advies?

085 - 0606999
Wij zijn 24/7 bereikbaar en staan direct voor u klaar bij letselschade.