Wanneer u door een medische behandeling letselschade heeft opgelopen, zullen wij het uiterste voor u doen om uw schade te verhalen bij de aansprakelijke partij. In de meeste gevallen zal dit het ziekenhuis zijn, of de arts die u heeft behandeld. Hebt u letselschade opgelopen doordat een medische behandeling onzorgvuldig is uitgevoerd, dan is er sprake van een medische fout. Men spreekt ook van een medische fout bij het ernstig schenden van uw rechten als patiënt zijnde. Bijvoorbeeld wanneer uw arts u niet heeft geïnformeerd over de risico’s, terwijl u als u van deze risico’s afwist, ervoor had gekozen de behandeling niet te ondergaan.

Een medische fout is anders dan een medische complicatie. Bij een medische complicatie reageert uw lichaam niet zoals verwacht en daar kan helaas niet altijd iets aan gedaan worden. Daarom hoeft de zorgverlener, indien het gaat om een medische complicatie, uw schade niet te vergoeden.

Wel dient een hulpverlener zich onder andere te houden aan de zorgplicht. Artikel 7:453 in het Burgerlijk Wetboek zegt hierover:

De hulpverlener moet bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed hulpverlener in acht nemen en handelt daarbij in overeenstemming met de op hem rustende verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit de voor hulpverleners geldende professionele standaard en kwaliteitsstandaarden als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.

Dit wil zeggen

De hulpverlener moet zorg nastreven die een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot in dezelfde omstandigheden zou hebben nagestreefd. Volgens artikel 2 e.v. Wkkgz (Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg) moet het gaan om zorg die van een goed niveau is en die veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht is. Tevens dient de zorg tijdig te worden verleend en op uw reële behoefte zijn afgestemd. De personen die de zorg verlenen dienen in overeenstemming met de op hen rustende verantwoordelijkheid en voortvloeiende uit de voor hen geldende professionele standaarden te handelen.

Aantonen aansprakelijkheid

Aantonen dat niet aan bovenstaande is voldaan is niet eenvoudig. Het kost veel tijd en moeite om een claim goed te onderbouwen en het kan lang duren voordat er een uitspraak komt over de aansprakelijkheid. Het is daarom belangrijk om zoveel mogelijk helderheid in uw situatie te krijgen. De letselschadeadvocaten en juristen van Letseldirect hebben de nodige ervaring op dit gebied en staan u hier graag in bij.

Wij bieden kosteloze juridische hulp

Hebt u te maken met een medische fout? Neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvend en kosteloos gesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we graag uw mogelijkheden en geven we uitvoerig advies. Na erkenning van aansprakelijkheid komen al onze kosten, maar ook de kosten van medische adviezen en mogelijke expertises, voor rekening van de aansprakelijke partij.

Schadevergoeding berekenen

Benieuwd naar de mogelijke vergoeding van uw schade? Op onze website krijgt u direct een indicatie.

Berekenen uw vergoeding
Google

Ruim 2.000 succesvolle trajecten

Lees de ervaringen van andere mensen die wij hebben geholpen.

  • Wij werken door heel Zuid-Nederland
  • Maximale schadevergoeding
  • Uw zaak direct in behandeling

Vertel ons wat er is gebeurd.
Dat kost u niets!

We gebruiken uw gegevens alleen voor het gevraagde contact. Lees onze privacyverklaring.

Liever telefonisch advies?

085 - 0606999
Wij zijn 24/7 bereikbaar en staan direct voor u klaar bij letselschade.