Jaarlijks raken meer dan 430.000 personen betrokken bij een verkeersongeval. Ongeveer 130.000 mensen belanden zelfs op de afdeling spoedeisende hulp van het ziekenhuis [1].

Een verkeersongeval kan verstrekkende en langdurige gevolgen hebben. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat u als gevolg van een whiplash (tijdelijk) niet meer kunt werken of noodgedwongen een huishoudelijke hulp in moet schakelen. Dit kan tot behoorlijke financiële schade leiden. Indien een ander aansprakelijk kan worden gehouden voor het verkeersongeval, dient deze persoon alle schade die u hierdoor lijdt volledig te vergoeden.

Aansprakelijkheid bij verkeersongevallen

De beoordeling van aansprakelijkheid bij aanrijdingen in het verkeer gebeurt op basis van de algemene verkeersregels. Indien de ander een verkeersfout heeft gemaakt, is deze persoon aansprakelijk voor de gevolgen van het verkeersongeval. Bij voorrangsfouten, bijzondere manoeuvres of achterop-aanrijdingen is daarom al snel duidelijk wie aansprakelijk is. Helaas is de situatie niet altijd zo duidelijk en dan zal op basis van nader onderzoek beoordeeld moeten worden wie een fout heeft gemaakt.

Bijzondere regels voor fietsers, voetgangers en kinderen

Vanwege hun kwetsbaarheid geeft de wet aan mensen zonder voertuig, zoals fietsers en voetgangers, extra bescherming. Als voetganger of fietser hebt u altijd minimaal recht op 50% van de schade, ook als het ongeluk door eigen schuld is veroorzaakt. Hierop bestaat slechts één uitzondering, namelijk overmacht. Gelukkig is hiervan niet snel sprake.

Kinderen onder de veertien jaar zijn als jonge, onervaren weggebruikers extra kwetsbaar in het verkeer en genieten daarom extra bescherming. Bij een verkeersongeval met een auto, motor of vrachtauto, krijgt een kind altijd 100% van de schade vergoed. Ook als het kind zélf onvoorzichtig of onoplettendheid is geweest, krijgt het de volledige schade vergoed.

Eenzijdig verkeersongeluk of eigen schuld?

Hebt u schade opgelopen door een ongeluk waarbij geen andere verkeersdeelnemers betrokken waren, bijvoorbeeld omdat u met de auto tegen een boom bent gereden? Of hebt u schade door een ongeval dat u zelf hebt veroorzaakt? Dan biedt een Schadeverzekering Inzittenden (SVI) uitkomst. Indien u een dergelijke verzekering hebt afgesloten bij uw autoverzekering, hebt u ondanks dat u niemand anders aansprakelijk kan stellen, toch recht op volledige vergoeding van de schade. Deze verzekering neemt uw schade in behandeling alsof er wel een aansprakelijke partij betrokken is bij het ongeval en berekent vervolgens op die manier de schade.

Schadevergoeding verkeersongeval

Schadevergoeding na een verkeersongeval

Als u als gevolg van een verkeersongeval geestelijk of lichamelijk letsel hebt opgelopen, dan hebt u recht op een schadevergoeding. Een schadevergoeding wordt onderverdeeld in twee componenten. De materiële schade en de immateriële schade.

Materiële schadevergoeding verkeersongeval

Bij materiële schade gaat het om concrete financiële schade. De meeste schadeposten worden concreet onderbouwd. Dit wil zeggen dat de materiële schade wordt berekend aan de hand van declaraties, nota’s en kassabonnen. U kunt daarbij denken aan de volgende schadeposten:

 • Medische kosten
 • Kosten voor hulp in de huishouding
 • Kosten voor hulp in de tuin
 • Reiskosten
 • Reparatiekosten voor beschadigde eigendommen
 • Een vergoeding voor studievertraging
 • Kosten voor extra kinderopvang
 • Kosten die derden maken
 • Kosten voor het bestellen van extra maaltijden
 • Extra stookkosten
 • Verlies aan verdienvermogen
 • Schadevergoeding vanwege economische kwetsbaarheid

Het precieze berekeningsproces van de schadevergoeding kan complex zijn en verschilt per persoon. Het is daarom raadzaam om een letselschade advocaat in te schakelen om de schadevergoeding op een juiste wijze te laten berekenen en te onderhandelen met de tegenpartij of verzekeraar.

Immateriële schadevergoeding verkeersongeval

Immateriële schade, ook wel smartengeld genoemd, omvat de vergoeding voor niet-financiële schade, zoals de pijn, het leed en de gederfde levensvreugde. Het exacte bedrag van smartengeld wordt niet volgens een vaste formule bepaald, maar is afhankelijk van verschillende factoren, zoals onder andere de aard en ernst van het letsel, de duur en intensiteit van het lijden, de impact op dagelijks leven, psychische gevolgen, de behandelingsduur, de leeftijd van het slachtoffer, en vergelijkbare jurisprudentie.

Verschenen en toekomstige schade

Bij de berekening van de omvang van de schade wordt een onderscheid gemaakt tussen de verschenen schade en de toekomstige schade. Bij de verschenen schade wordt de schadevergoeding gebaseerd op de geleden schade. Indien een persoon blijvende schade ondervindt als gevolg van het ongeval, kan er sprake zijn van toekomstige schade. Toekomstige schade is schade die in de toekomst zal ontstaan.

Hoe krijgt u een schadevergoeding?

Allereerst dient u de relevante stukken aan ons te verstrekken. Denk aan het ingevulde schadeformulier en foto’s van uw schade en van de plaats van het ongeval. Daarna wordt de verzekeraar van de tegenpartij aansprakelijk gesteld door middel van een aansprakelijkstelling. De verzekeraar zal vervolgens een standpunt innemen omtrent aansprakelijkheid. Bij erkenning van de aansprakelijkheid heeft u recht op een schadevergoeding en wordt direct om een eerste voorschot verzocht.

Recht op een voorschot

Zodra de aansprakelijkheid wordt erkend na een verkeersongeval, heeft u recht op een voorschot. Een voorschot is een voorlopige betaling op de uiteindelijke schadevergoeding die een slachtoffer kan ontvangen na een verkeersongeval. Het voorschot dekt vaak medische kosten, verlies van inkomen, hulp in de huishouding en andere uitgaven die direct verband houden met het letsel. Het doel van een voorschot is om het slachtoffer financiële ondersteuning te bieden tijdens het schadeafwikkelingsproces, aangezien dit vaak langdurig kan zijn. Wij doen er dan ook alles aan om ervoor te zorgen dat u zo spoedig mogelijk een voorschot ontvangt.

Wat te doen na een verkeersongeval?

U kunt het beste het volgende doen nadat u slachtoffer bent geworden van een verkeersongeval:

 • Vul het schadeformulier zo volledig mogelijk in samen met de andere bestuurder.
 • Maak foto’s van de plaats van het ongeval, beschadigde voertuigen en eventuele verwondingen.
 • Noteer de gegevens van de andere partij zoals naam, adres, telefoonnummer en verzekeringsgegevens.
 • Noteer de gegevens van getuigen.
 • Maak foto’s van de plaats van het ongeval, beschadigde voertuigen en eventuele verwondingen.
 • Bezoek de huisarts of het ziekenhuis om uw letsel te laten behandelen en te laten vaststellen in uw medisch dossier.
 • Houd alle bonnen en kwitanties bij van uitgaven die verband houden met het letsel, zoals medicijnen of reiskosten.

Wij bieden kosteloze juridische hulp

Hebt u te maken met letselschade als gevolg van een aanrijding? Neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvend en kosteloos gesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we graag wat uw mogelijkheden zijn en geven we u uitvoerig advies.

[1] Fonds Slachtofferhulp Magazine, augustus 2020, jaargang 10, p. 12.  

Schadevergoeding berekenen

Benieuwd naar de mogelijke vergoeding van uw schade? Op onze website krijgt u direct een indicatie.

Berekenen uw vergoeding
Google

Ruim 2.000 succesvolle trajecten

Lees de ervaringen van andere mensen die wij hebben geholpen.

 • Wij werken door heel Zuid-Nederland
 • Maximale schadevergoeding
 • Uw zaak direct in behandeling

Vertel ons wat er is gebeurd.
Dat kost u niets!

We gebruiken uw gegevens alleen voor het gevraagde contact. Lees onze privacyverklaring.

Liever telefonisch advies?

085 - 0606999
Wij zijn 24/7 bereikbaar en staan direct voor u klaar bij letselschade.