De schuldloze derde regeling is er voor de persoon die betrokken is geraakt bij een verkeersongeval met meerdere voertuigen, maar zelf geen schuld heeft of geen enkel verwijt kan worden gemaakt. Bent u betrokken geraakt bij een verkeersongeval met meerdere voertuigen en is de aansprakelijkheid niet duidelijk? De erkenning van aansprakelijkheid kan in sommige situaties tijdrovend zijn. Bij een Schuldloze derde regeling hoeft u niet te wachten totdat er een standpunt over de aansprakelijkheid is ingenomen. Met deze regeling worden uw kosten als slachtoffer sneller vergoed.

De regeling is opgenomen in de Bedrijfsregeling Schuldloze Derde. Deze regeling voorziet in een oplossing voor de situatie waarbij verzekeraars van mening verschillen over de schuldvraag en schuldloze in- of opzittenden en schuldloze derden hierdoor vertraging kunnen ondervinden in de afhandeling van hun schade. De regeling verstaat onder een schuldloze derde:

Een natuurlijk persoon, die schade lijdt als gevolg van een schadegeval, waarbij behalve hijzelf, twee of meer partijen zijn betrokken. Daarbij moet aannemelijk zijn dat de schuldloze derde aan het ontstaan van het schadegeval geen schuld treft en/of dat het schadegeval hem niet valt toe te rekenen. Voor tenminste één van de overige bij het schadegeval betrokken partijen geldt dat hen aan het ontstaan van het schadegeval schuld treft dan wel dat hen dit valt aan te rekenen.

Dat wil zeggen

Op het moment u betrokken bent geraakt bij een ongeval met meerdere voertuigen en het ongeval niet aan uw schuld valt te verwijten, kunt u beroep doen op de Schuldloze derde regeling. Allereerst dient er dus sprake te zijn van een schuldloze derde. Tevens dienen de andere betrokkenen hun mogelijke aansprakelijkheid voor het schadegeval en de daaruit voortvloeiende gevolgen verzekerd te hebben.

Wat betekent dat voor u?

Mocht aan alle bovengenoemde voorwaarden zijn voldaan, dan is de Schuldloze derde regeling van toepassing. De letselschadeadvocaten en juristen van Letseldirect helpen u graag met het verhalen van een maximale schadevergoeding. En maakt u zich geen zorgen, hiervoor krijgt u van ons geen rekening toegestuurd. Bij de toepassing van de Schuldloze derde regeling hebt u namelijk kosteloos recht op onze hulp.

Wij maken graag een afspraak met u

Hebt u te maken met letselschade door een verkeersongeval? Neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvend en kosteloos gesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we graag wat uw mogelijkheden zijn en geven we u uitvoerig advies.

Schadevergoeding berekenen

Benieuwd naar de mogelijke vergoeding van uw schade? Op onze website krijgt u direct een indicatie.

Berekenen uw vergoeding
Google

Ruim 2.000 succesvolle trajecten

Lees de ervaringen van andere mensen die wij hebben geholpen.

  • Wij werken door heel Zuid-Nederland
  • Maximale schadevergoeding
  • Uw zaak direct in behandeling

Vertel ons wat er is gebeurd.
Dat kost u niets!

We gebruiken uw gegevens alleen voor het gevraagde contact. Lees onze privacyverklaring.

Liever telefonisch advies?

085 - 0606999
Wij zijn 24/7 bereikbaar en staan direct voor u klaar bij letselschade.