U kunt zich voorstellen dat verreweg het grootste deel van de jaarlijkse 430.000 verkeersslachtoffers uit voetgangers, fietsers en automobilisten bestaat. Daarnaast bestaan er echter ook nog veel slachtoffers die niet zo makkelijk in een categorie onder te brengen zijn. Ook zij moeten een mogelijkheid hebben om de door hen geleden schade te verhalen op een aansprakelijke partij.

De Nederlandse wet maakt onderscheid tussen gemotoriseerde en niet-gemotoriseerde verkeersdeelnemers. Deze laatste groep wordt als ‘zwakke verkeersdeelnemers’ aangemerkt. De aansprakelijkheid van gemotoriseerde verkeersdeelnemers ten opzichte van de zwakke verkeersdeelnemers is geregeld in art. 185 WVW:

Indien een motorrijtuig waarmee op de weg wordt gereden, betrokken is bij een verkeersongeval waardoor schade wordt toegebracht aan, niet door dat motorrijtuig vervoerde, personen of zaken, is de eigenaar van het motorrijtuig of – indien er een houder van het motorrijtuig is – de houder verplicht om die schade te vergoeden, tenzij aannemelijk is dat het ongeval is te wijten aan overmacht, daaronder begrepen het geval dat het is veroorzaakt door iemand, voor wie onderscheidenlijk de eigenaar of de houder niet aansprakelijk is.

De aansprakelijkheid van art. 185 WVW is een zogeheten risicoaansprakelijkheid. Dat wil zeggen dat schuld, opzet of roekeloosheid niet hoeft te worden aangetoond om een verplichting tot schadevergoeding vast te stellen. De aansprakelijkheid staat in de meeste gevallen daarom direct vast en de zwakke verkeersdeelnemer heeft vervolgens recht op een vergoeding van minstens 50% van zijn schade.

Welke soort verkeersdeelnemer bent u?

In sommige gevallen is het niet duidelijk in welke categorie verkeersdeelnemers u valt. Maar het kan voor u wél het verschil maken tussen het wel of niet ontvangen van een schadevergoeding. Bestuurders van een scootmobiel vallen bijvoorbeeld onder de zwakke verkeersdeelnemers en genieten dan ook de extra bescherming die de wet biedt.

Hoe zit het eigenlijk als u betrokken raakt bij een verkeersongeval met een dier, zoals bijvoorbeeld een paard? In dat geval is de eigenaar van het paard in principe volledig aansprakelijk voor de door u geleden letselschade. Dit valt echter niet onder het regime van art. 185 WVW; u zult dus wel de schuld van het paard moeten aantonen.

Twijfel over aansprakelijkheid?

Twijfelt u over de vraag of u als slachtoffer uw schade kan verhalen bij een andere partij? Dan adviseren wij u om de hulp in te schakelen van de gespecialiseerde letselschadeadvocaten van Letseldirect. Wij zoeken voor u uit of u uw schade bij een andere partij kan claimen en stellen deze partij vervolgens aansprakelijk. Na erkenning van de aansprakelijkheid helpen wij u bij de ingewikkelde berekening van uw daadwerkelijke schade. Op deze manier bent u zeker van een maximale letselschadevergoeding. Bovendien vallen de gemaakte rechtshulpkosten ook onder deze claim. De behandeling van uw zaak kost u dus niets.

Wij bieden kosteloze juridische hulp

Hebt u te maken met letselschade als gevolg van een verkeersongeval? Neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvend en kosteloos gesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we graag wat uw mogelijkheden zijn en geven we u uitvoerig advies.

Schadevergoeding berekenen

Benieuwd naar de mogelijke vergoeding van uw schade? Op onze website krijgt u direct een indicatie.

Berekenen uw vergoeding
Google

Ruim 2.000 succesvolle trajecten

Lees de ervaringen van andere mensen die wij hebben geholpen.

  • Wij werken door heel Zuid-Nederland
  • Maximale schadevergoeding
  • Uw zaak direct in behandeling

Vertel ons wat er is gebeurd.
Dat kost u niets!

We gebruiken uw gegevens alleen voor het gevraagde contact. Lees onze privacyverklaring.

Liever telefonisch advies?

085 - 0606999
Wij zijn 24/7 bereikbaar en staan direct voor u klaar bij letselschade.