In Nederland gebeuren jaarlijks ongeveer 100.000 bedrijfsongevallen. Vaak zijn de gevolgen gelukkig niet ernstig, maar soms pakt een bedrijfsongeval wel ernstig uit.
Overkomt het u, dan hebt u in bijna alle gevallen recht op een schadevergoeding. In Nederland wordt de werknemer immers zeer goed beschermd en kan uw werkgever vrijwel altijd aansprakelijk worden gehouden voor het ongeval en de gevolgen.

Wat zegt de wet?

Die bescherming van de werknemer is onder andere te vinden in art. 7:658 BW:
     De werkgever is verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de arbeid doet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden alsmede voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt.

Daarnaast kent het wetboek ook art. 7:611 BW:
     De werkgever en de werknemer zijn verplicht zich als een goed werkgever en een goed werknemer te gedragen.

Dat wil zeggen

Er geldt dus een strenge zorgplicht voor de werkgever tegenover de werknemer. Bent u als werknemer betrokken geweest bij een bedrijfsongeval, dan dient u slechts aan te tonen dat het ongeval op het werk of tijdens werktijd plaatsvond. Een bedrijfsongeval hoeft dus niet altijd op de werkplek zelf, maar kan ook tijdens een ritje voor uw werk of op een bedrijfsfeest gebeuren. Ook als uw werkgever u vraagt om buiten de werktijd werkzaamheden te verrichten, worden dergelijke werkzaamheden als ‘werk’ aangemerkt en is een ongeval dat in die tijd plaatsvindt een bedrijfsongeval.

Wat betekent dat voor u?

Eenmaal aangetoond dat het ongeval tijdens werktijd of in het kader van werkzaamheden plaatsvond, is het aan uw werkgever om aan te tonen dat er alles aan is gedaan om het ongeval te voorkomen. Zo moeten er bijvoorbeeld voldoende instructies zijn gegeven en goed materiaal zijn verschaft. Ook voor ongevallen die ontstaan door een fout van een collega, is veelal uw werkgever aansprakelijk. In veruit de meeste gevallen lukt het de werkgever niet om aan te tonen dat er daadwerkelijk alles aan is gedaan om het ongeval te voorkomen en is hij dus aansprakelijk voor de schade.

Verplichte verzekering werkgever

Het afsluiten van een verzekering voor schade die ontstaat door een bedrijfsongeval is voor uw werkgever verplicht. De schaderegeling wordt dan ook afgehandeld met de verzekering van uw werkgever en niet met uw werkgever of het bedrijf zelf. Dat is goed, want daardoor hoeft u niet bang te zijn dat een schadeclaim de relatie schaadt tussen u en uw werkgever.

Wij bieden kosteloze juridische hulp

Hebt u te maken met letselschade door een bedrijfsongeval? Neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvend en kosteloos gesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we graag wat uw mogelijkheden zijn en geven we u uitvoerig advies.

 

Schadevergoeding berekenen

Benieuwd naar de mogelijke vergoeding van uw schade? Op onze website krijgt u direct een indicatie.

Berekenen uw vergoeding
Google

Ruim 2.000 succesvolle trajecten

Lees de ervaringen van andere mensen die wij hebben geholpen.

  • Wij werken door heel Zuid-Nederland
  • Maximale schadevergoeding
  • Uw zaak direct in behandeling

Vertel ons wat er is gebeurd.
Dat kost u niets!

We gebruiken uw gegevens alleen voor het gevraagde contact. Lees onze privacyverklaring.

Liever telefonisch advies?

085 - 0606999
Wij zijn 24/7 bereikbaar en staan direct voor u klaar bij letselschade.