Helaas kan het voorkomen dat uw huisarts een fout maakt en dat u als gevolg daarvan (ernstige) schade lijdt. Denk bijvoorbeeld aan het missen van een diagnose, het verkeerd uitvoeren van een medische handeling of het achterwege laten van een huisbezoek in een situatie die daar wel om vraagt. U kunt de huisarts aansprakelijk stellen voor de gemaakte fout en een schadevergoeding claimen voor de schade. Er dient dan wel te worden vastgesteld dat er sprake is van een verwijtbare fout.

 

Wanneer is er sprake van een verwijtbare fout?

Men spreekt over het algemeen van een verwijtbare fout als een arts onzorgvuldig heeft gehandeld. Dit houdt in dat een redelijk bekwaam arts de schade had kunnen voorkomen of had kunnen verminderen. Bijvoorbeeld door adequaat te reageren of de medische (be)handeling volgens de professionele normen uit te voeren. Is dat niet gedaan door de arts, dan kan er in dat geval sprake zijn van een verwijtbare fout.

 

Bewijslast medische fout bij eiser

In beginsel dient de patiënt c.q. het slachtoffer aan te tonen dat er sprake is (geweest) van een verwijtbare fout en dat daardoor schade is veroorzaakt. U kunt dus slechts een schadevergoeding verhalen indien u bewijst dat de arts een verwijtbare fout heeft gemaakt. Het is dus niet aan de arts om te bewijzen dat er geen fout is gemaakt. U bent degene die eist, zodat de bewijslast in beginsel ook bij u ligt.

 

Bewijslast bij arts of instelling zelf

In sommige gevallen kan het toch voorkomen dat de arts degene is die moet bewijzen dat er geen medische fout is gemaakt. Dat kan bijv. het geval zijn als de arts het medisch dossier niet op orde heeft of als er verslagen of andere gegevens ontbreken. Ook als in een vroeg stadium al voldoende duidelijk is dat er door de arts een fout is gemaakt, kan de rechter besluiten dat de arts degene is die moet aantonen dat er juist geen fout is gemaakt. Er is dan sprake van een omkering van de bewijslast. Ter bescherming van de patiënt is de arts verplicht volledige inzage in het dossier van de patiënt te geven waardoor eventuele wantoestanden aan het licht kunnen komen.

 

Vaststellen van een verwijtbare fout

Nadat wij uw zaak in behandeling hebben genomen, zal moeten worden beoordeeld of er daadwerkelijk sprake is van een verwijtbare fout. Aangezien wij juristen zijn en geen medisch specialisten, leggen wij deze vraag voor aan een van onze medisch adviseurs die gespecialiseerd is op het betreffende vakgebied. In samenspraak met u wordt eerst de benodigde medische informatie verzameld, welke vervolgens ter beoordeling aan de medisch adviseur wordt voorgelegd. De medisch adviseur zal uw medisch dossier analyseren en beoordelen of er sprake is van een verwijtbare fout.

 

Aansprakelijk stellen voor medische fout

Als blijkt dat sprake is van een verwijtbare fout of onzorgvuldig handelen, kan de betreffende arts of zorginstelling aansprakelijk worden gesteld voor de geleden en nog te lijden schade. In sommige gevallen wordt de aansprakelijkheid (ondanks het medische advies) door de wederpartij afgewezen en moet uiteindelijk worden geprocedeerd bij de rechtbank. Uiteraard is dat afhankelijk van het specifieke geval en het standpunt van de wederpartij. Voordat wij een procedure bij rechtbank starten, adviseren wij u altijd over de haalbaarheid van uw zaak en eventuele risico’s die een procedure met zich meebrengt. Zo weet u altijd waar u aan toe bent en kunt u een weloverwogen keuze maken.

 

Juridische hulp bij medische fouten

Heeft u schade opgelopen als gevolg van een fout van een arts? Neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvend en kosteloos (advies)gesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we graag wat de mogelijkheden zijn en geven wij u uitvoerig advies.

Schadevergoeding berekenen

Benieuwd naar de mogelijke vergoeding van uw schade? Op onze website krijgt u direct een indicatie.

Berekenen uw vergoeding
Google

Ruim 2.000 succesvolle trajecten

Lees de ervaringen van andere mensen die wij hebben geholpen.

  • Wij werken door heel Zuid-Nederland
  • Maximale schadevergoeding
  • Uw zaak direct in behandeling

Vertel ons wat er is gebeurd.
Dat kost u niets!

We gebruiken uw gegevens alleen voor het gevraagde contact. Lees onze privacyverklaring.

Liever telefonisch advies?

085 - 0606999
Wij zijn 24/7 bereikbaar en staan direct voor u klaar bij letselschade.