In Nederland worden jaarlijks ruim 40.000 mensen slachtoffer van een medische fout. Ongeveer 10.000 mensen houden hieraan blijvend letsel over. Dat brengt niet alleen veel verdriet met zich mee, maar ook grote financiële schade. In het geval van een medische fout heeft u recht op schadevergoeding, ook indien er geen sprake is van blijvend letsel. U kunt de arts namelijk aansprakelijk stellen voor de schade omdat deze zijn of haar werk niet goed heeft uitgevoerd.

Centrale ziekenhuisaansprakelijkheid

Voorafgaand aan een operatie of behandeling sluit u een geneeskundige behandelingsovereenkomst met de arts. In het geval van een medische fout, kunt u de arts aanspreken op grond van een tekortkoming in de nakoming van deze overeenkomst. Op grond van artikel 7:462 BW kunt u zich ook rechtstreeks wenden tot het ziekenhuis. Want in principe is het ziekenhuis aansprakelijk voor alle beroepsbeoefenaars die in het ziekenhuis werken. De verzekeraar van het ziekenhuis zal de zaak vervolgens in behandeling nemen.

Verwijtbare fout

Voorwaarde voor schadevergoeding is dat er sprake is van een verwijtbare fout. Dit betekent dat de fout niet begaan zou zijn door een andere redelijk handelend en bekwaam arts. Voorbeelden zijn het stellen van een foutieve diagnose, verstrekken van medicatie waarvan bekend is dat de patiënt daar allergisch voor is, of het opereren van het linkerbeen terwijl het rechterbeen behandeling behoeft. De schade die de patiënt als gevolg van een dergelijke fout lijdt, dient te worden vergoed door de arts die de fout heeft begaan, of door het ziekenhuis waar hij of zij werkzaam is.

Complicatie of tegenvallend resultaat

Tijdens een behandeling of operatie bestaat altijd een risico dat er iets misgaat terwijl de zorgverlener niets te verwijten valt. Dat wordt een complicatie genoemd en hiervoor kan een ziekenhuis niet aansprakelijk worden gesteld. Daarnaast kan het ook zo zijn dat de uitkomst van de ingezette behandeling niet het gewenste effect heeft. Dat kunt u de arts of het ziekenhuis niet aanrekenen, aangezien deze helaas geen genezing kan garanderen.

Wat betekent dat voor u?

Allereerst dient u aan te tonen dat er sprake is van een verwijtbare fout. Om te kunnen beoordelen of er sprake is van een fout, dient uw medische dossier beoordeeld te worden door een medisch adviseur. Indien deze tot de conclusie komt dat de arts verwijtbaar heeft gehandeld, kunt u een schadevergoeding claimen bij de desbetreffende arts of bij het ziekenhuis waar de arts werkzaam is. In de praktijk zal de verzekeraar van het ziekenhuis vervolgens de zaak in behandeling nemen. Uit ervaring weten wij dat er vaak veel discussie is met de verzekeraar als het gaat om medische aansprakelijkheidszaken. Niet alleen over de aansprakelijkheid zelf, maar ook over de schadeposten die voortvloeien uit de gemaakte fout. U doet er dus verstandig aan om hierbij de hulp van een advocaat of jurist in te schakelen.

Wij bieden kosteloze juridische hulp

Bent u slachtoffer geworden van een medische misser? Neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvend en kosteloos gesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we graag wat uw mogelijkheden zijn en geven we u uitvoerig advies.

Schadevergoeding berekenen

Benieuwd naar de mogelijke vergoeding van uw schade? Op onze website krijgt u direct een indicatie.

Berekenen uw vergoeding
Google

Ruim 2.000 succesvolle trajecten

Lees de ervaringen van andere mensen die wij hebben geholpen.

  • Wij werken door heel Zuid-Nederland
  • Maximale schadevergoeding
  • Uw zaak direct in behandeling

Vertel ons wat er is gebeurd.
Dat kost u niets!

We gebruiken uw gegevens alleen voor het gevraagde contact. Lees onze privacyverklaring.

Liever telefonisch advies?

085 - 0606999
Wij zijn 24/7 bereikbaar en staan direct voor u klaar bij letselschade.