Bent u als voetganger aangereden en hebt u daarbij letsel opgelopen? Dan hebt u bijna altijd recht op een schadevergoeding. Dat is bij wet zo bepaald. Zélfs wanneer u dit ongeval zelf hebt veroorzaakt. U hebt bij een verkeersongeval als voetganger met een gemotoriseerd voertuig wettelijk gezien recht op een vergoeding van minstens 50% van uw schade.

Volgens de Nederlandse wet worden voetgangers namelijk, net als fietsers, aangemerkt als zwakke verkeersdeelnemers. Daardoor worden zij extra beschermd door een wetsartikel dat de aansprakelijkheid regelt bij ongevallen tussen een zwakke en sterke verkeersdeelnemer.

De bescherming van een voetganger is te vinden in artikel 185 van de Wegenverkeerswet:

“Indien een motorrijtuig waarmee op de weg wordt gereden, betrokken is bij een verkeersongeval waardoor schade wordt toegebracht aan, niet door dat motorrijtuig vervoerde, personen of zaken, is de eigenaar van het motorrijtuig of – indien er een houder van het motorrijtuig is – de houder verplicht om die schade te vergoeden, tenzij aannemelijk is dat het ongeval is te wijten aan overmacht, daaronder begrepen het geval dat het is veroorzaakt door iemand, voor wie onderscheidenlijk de eigenaar of de houder niet aansprakelijk is.”

Dat wil zeggen

De bestuurder van het motorrijtuig is vrijwel altijd aansprakelijk. Dit is een vorm van ‘risicoaansprakelijkheid’. Dat wil zeggen dat de bestuurder niet daadwerkelijk schuldig hoeft te zijn aan het ongeval, maar dat hij als bestuurder wel hiervoor aansprakelijk is. Dit lijkt misschien onrechtvaardig, maar als voetganger loopt u gewoon meer risico op zwaarder letsel dan de bestuurder van het motorrijtuig.

Indien u aangereden bent als voetganger, is het verstandig om een letselschadeadvocaat in te schakelen. Daarmee vergroot u de kans op het ontvangen van de maximale schadevergoeding waar u recht op heeft.

Of is er sprake van overmacht?

In uitzonderlijke gevallen is de bestuurder van het motorrijtuig niet aansprakelijk. Dat is het geval wanneer er sprake is van overmacht. De bestuurder van het motorrijtuig dient deze overmacht wel te bewijzen. Overmacht is alleen het geval indien de bestuurder geen enkel verwijt kan worden gemaakt. Het bewijzen van overmacht blijkt in de praktijk lastig te zijn en wordt dan ook bijna nooit aangenomen.

Wij bieden kosteloze juridische hulp

Hebt u als voetganger letsel opgelopen? Neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvend en kosteloos gesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we graag wat uw mogelijkheden zijn en geven we u uitvoerig advies.

Schadevergoeding berekenen

Benieuwd naar de mogelijke vergoeding van uw schade? Op onze website krijgt u direct een indicatie.

Berekenen uw vergoeding
Google

Ruim 2.000 succesvolle trajecten

Lees de ervaringen van andere mensen die wij hebben geholpen.

  • Wij werken door heel Zuid-Nederland
  • Maximale schadevergoeding
  • Uw zaak direct in behandeling

Vertel ons wat er is gebeurd.
Dat kost u niets!

We gebruiken uw gegevens alleen voor het gevraagde contact. Lees onze privacyverklaring.

Liever telefonisch advies?

085 - 0606999
Wij zijn 24/7 bereikbaar en staan direct voor u klaar bij letselschade.