Een verkeersongeval heeft vaak verstrekkende gevolgen voor de betrokken slachtoffers. Zeker voor kwetsbare verkeersdeelnemers, die vaak veel schade oplopen. De situatie voor een ogenschijnlijk kwetsbare bestuurder van een bromfiets is echter meestal behoorlijk ingewikkeld.

In tegenstelling tot fietsers en voetgangers krijgen de bestuurders van bromfietsen namelijk geen extra wettelijke bescherming als zij betrokken raken bij een verkeersongeval. Dat betekent dat de aansprakelijkheid niet van rechtswege vaststaat, maar aan de hand van de schuldvraag moet worden bepaald. Het is bij dergelijke ongevallen dus zeer belangrijk dat u vanaf het begin van uw zaak weet waar u aan toe bent en welke acties u moet ondernemen. Gelukkig staat u er niet alleen voor en kunnen onze gespecialiseerde letselschadeadvocaten u daarbij helpen.

Wat betekent dit voor u?

Bij een ongeval tussen een bromfietser en een ander gemotoriseerd voertuig, zoals een auto, moet worden aangetoond wie aansprakelijk gehouden kan worden voor de schade. U geniet niet de bescherming die de wet biedt voor bijvoorbeeld fietsers en voetgangers. Bij hen gaat het om zogeheten risicoaansprakelijkheid, wat betekent dat hier de schuldvraag niet aan de orde komt. In dit geval is de schuldvraag wel aan de orde. En die moet beoordeeld worden aan de hand van de situatie van dit specifieke ongeval.

Indien u als bromfietser slachtoffer bent geworden, is het goed mogelijk dat u daarbij letselschade hebt opgelopen. Het is belangrijk dat na het ongeval komt vast te staan aan wiens schuld het ongeval te wijten is en wie uiteindelijk aansprakelijk is voor het ongeval. Indien u van mening bent dat de wederpartij een fout heeft gemaakt, is het van belang dat u tijdig actie onderneemt.

Wat kunnen wij voor u doen?

Staat u er alleen voor na een verkeersongeval als bestuurder van een bromfiets? Dan is de kans groot dat de partij die u aanspreekt de schuld bij u neer wil leggen, om zo geen of slechts een gering deel van uw schade te hoeven vergoeden. Schakelt u tijdig Letseldirect in om de zaak namens u te behandelen, dan laten onze letselschadeadvocaten dit niet gebeuren. Wij stellen namens u de wederpartij aansprakelijk en brengen uw schade duidelijk in kaart. Wij begeleiden u tijdens het gehele letselschadeproces.

Wij bieden kosteloze juridische hulp

Hebt u te maken met letselschade als gevolg van een aanrijding op uw bromfiets? Neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvend en kosteloos gesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we graag wat uw mogelijkheden zijn en geven we u uitvoerig advies.

Schadevergoeding berekenen

Benieuwd naar de mogelijke vergoeding van uw schade? Op onze website krijgt u direct een indicatie.

Berekenen uw vergoeding
Google

Ruim 2.000 succesvolle trajecten

Lees de ervaringen van andere mensen die wij hebben geholpen.

  • Wij werken door heel Zuid-Nederland
  • Maximale schadevergoeding
  • Uw zaak direct in behandeling

Vertel ons wat er is gebeurd.
Dat kost u niets!

We gebruiken uw gegevens alleen voor het gevraagde contact. Lees onze privacyverklaring.

Liever telefonisch advies?

085 - 0606999
Wij zijn 24/7 bereikbaar en staan direct voor u klaar bij letselschade.