Als u schade lijdt door toedoen van een andere partij, heeft u in vrijwel alle gevallen recht op een schadevergoeding. Ook in gevallen waarbij u door eigen toedoen schade lijdt (bijvoorbeeld door eigen schuld of ten gevolge van een eenzijdig verkeersongeval) kan het zijn dat u recht heeft op een schadevergoeding. Een van de vragen die ons vaak al snel wordt gesteld is: hoe hoog zal mijn schadevergoeding zijn? In een vroeg stadium is dat geen gemakkelijke vraag. De hoogte van een schadevergoeding is immers afhankelijk van meerdere factoren en hierdoor is het lastig om in een vroeg stadium eenduidig antwoord te kunnen geven.

Herstel

Een van de belangrijkste factoren is uw herstel. Als u al op vrij korte termijn volledig bent hersteld van de klachten en beperkingen welke door het ongeval zijn ontstaan, dan is de schade vaak beperkt gebleven, alhoewel dat uiteraard niet altijd het geval hoeft te zijn. Als uw klachten en beperkingen van blijvende aard zijn, is de schade vaak ook veel hoger. Dat komt omdat u bij blijvende klachten ook schade in de toekomst zult lijden en juist die toekomstige schade vormt vaak het grootste deel van uw schade.

Schadeposten

Een andere belangrijke factor zijn de schadeposten. Dit zijn de verschillende kosten die vergoed dienen te worden. Te denken valt aan: medische kosten, reiskosten, huishoudelijke hulp, kosten van derden etc. Ook het zogenaamde verlies aan verdienvermogen is een bekende en veelvoorkomende (hoge) schadepost. Onder verlies aan verdienvermogen wordt verstaan de inkomsten die men mist vanwege het ongeval. Het komt vaak voor dat het slachtoffer vanwege de klachten niet meer of minder kan werken en daardoor dus inkomsten misloopt. Deze schadepost noemt men het verlies aan verdienvermogen.

Veelvoorkomende schadeposten

Enkele van de meest voorkomende schadeposten zijn:

 • Medische kosten: bijv. fysiotherapie, eigen risico zorgverzekering, medicatie
 • Reiskosten
 • Zaakschade (bijv. beschadigde of kapotte spullen)
 • Huishoudelijke hulp
 • Zelfwerkzaamheid (tuinonderhoud, schilderen, behangen etc.)
 • Verlies van verdienvermogen (minder inkomsten)
 • Zelfredzaamheid
 • Studievertraging
 • Kosten derden
 • Smartengeld

Hoe wordt de hoogte van een schadevergoeding berekend?

Uw schade bestaat dus uit verschillende schadeposten en deze schadeposten worden door ons verwerkt in een zogenaamde schadestaat, ook wel schadeberekening genoemd. In de schadeberekening is de schade die u lijdt en mogelijk nog in de toekomst zult lijden zoveel mogelijk concreet berekend en onderbouwd met stukken. De schadeberekening bevat dus alle schadeposten die van toepassing zijn en vormt daarmee een essentieel onderdeel van uw letselschadezaak. Voor de berekening van sommige schadeposten voorziet De Letselschade Raad in richtlijnen welke door

ons worden gehanteerd. Deze richtlijnen zijn te vinden op de website van De Letselschade Raad (https://deletselschaderaad.nl/richtlijnen/) en dragen bij aan duidelijkheid, voorspelbaarheid en transparantie bij de schaderegeling. Andere schadeposten worden zoveel mogelijk concreet berekend en sommige schadeposten worden (als zij niet concreet kunnen worden berekend) geschat.

Vaststellen schadevergoeding

In het eindstadium van uw letselschadezaak wordt onder andere aan de hand van de opgestelde schadeberekening een regelingsvoorstel opgesteld en ingediend bij de wederpartij. Vervolgens wordt met de wederpartij onderhandeld over de hoogte van uw schadevergoeding. Zodra partijen het eens zijn over de omvang van de vergoeding, kan de zaak definitief worden afgewikkeld middels een vaststellingsovereenkomst. In de vaststellingsovereenkomst zijn de tussen de partijen gemaakte afspraken, waaronder ook de hoogte van de te betalen schadevergoeding, opgenomen vastgelegd. Indien het niet lukt om met de wederpartij overeenstemming te bereiken over de hoogte van de schadevergoeding, kan eventueel een procedure bij de rechtbank worden opgestart. In letselschadezaken is het echter in de meeste gevallen niet noodzakelijk om naar de rechter te stappen. Vaak komen partijen er tijdens de onderhandelingen uit en eventueel wordt aansluiting gezocht bij rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken.

Hulp bij het verhalen van uw schade?

Bent u betrokken geraakt bij een ongeval en lijdt u daardoor schade? Dan heeft u mogelijk recht op een schadevergoeding. Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend en kosteloos gesprek. Wij kunnen u al vrij snel informeren over de mogelijkheden om uw schade te verhalen.

Schadevergoeding berekenen

Benieuwd naar de mogelijke vergoeding van uw schade? Op onze website krijgt u direct een indicatie.

Berekenen uw vergoeding
Google

Ruim 2.000 succesvolle trajecten

Lees de ervaringen van andere mensen die wij hebben geholpen.

 • Wij werken door heel Zuid-Nederland
 • Maximale schadevergoeding
 • Uw zaak direct in behandeling

Vertel ons wat er is gebeurd.
Dat kost u niets!

We gebruiken uw gegevens alleen voor het gevraagde contact. Lees onze privacyverklaring.

Liever telefonisch advies?

085 - 0606999
Wij zijn 24/7 bereikbaar en staan direct voor u klaar bij letselschade.