U hebt het wellicht vaker in het nieuws voorbij horen komen: talloze mensen hebben langdurig blootgestaan aan gevaarlijke stoffen. Van deze stoffen is asbest de meest voorkomende en de blootstelling eraan kan ernstige gezondheidsschade opleveren. In Nederland zijn veel mensen met asbest in aanraking gekomen. Op het werk, via het milieu waar asbest in terecht is gekomen, via een inwonende huisgenoot die met asbest in aanraking is geweest, of via een andere wijze.

Het kan zijn dat u door het inademen van asbestvezels ernstig ziek bent geworden, of dat u in de toekomst ernstig ziek wordt. Veel voorkomende ziekten zijn: asbestose, mesothelioom, asbestlongen of longkanker. Als u tijdens uw werk bent blootgesteld aan asbest, bijvoorbeeld bij het verwijderen van asbest, en u bent daardoor ziek geworden, hebt u recht op een tegemoetkoming in de vorm van schadevergoeding.

Gevolgen asbest

Als u ziek bent geworden door het langdurig inademen van asbest, kan het zijn dat de asbestvezels kanker veroorzaken in de longen. Maar asbest inademen hoeft niet meteen te betekenen dat u ziek wordt. Hoe langer u met asbesthoudende materialen in aanraking bent geweest, hoe groter de kans bestaat dat u daarvan ziek bent geworden. Na verloop van jaren kan de ziekte leiden tot mesothelioom, een naam die vaak gebruikt wordt voor borstvlies-, longvlies-, buikvlies-, of asbestkanker. Als slachtoffer van deze ziekte kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de overheid. Deze uitkeringen worden door het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) verstrekt.

Werkgever

Als de blootstelling in uw werkomgeving gebeurde, bestaat er naast de vergoeding vanuit de overheid ook de mogelijkheid om uw werkgever aansprakelijk te stellen voor de opgelopen letselschade. Als uw werkgever dit gemotiveerd betwist, moet u als werknemer kunnen aantonen dat u tijdens uw werk bent blootgesteld aan asbest. De werkgever had namelijk als goed werkgever moeten weten dat het werken met asbest nadelige gevolgen kan hebben voor de gezondheid van zijn werknemers. Als werkgever is hij verplicht de nodige maatregelen te nemen ter bescherming, om te voorkomen dat zijn werknemers schade oplopen. Wanneer de werkgever tekort is geschoten in het treffen van zulke maatregelen, kan dat aansprakelijkheid met zich meebrengen.

Hulp van advocaat

Hebt u letsel opgelopen doordat u langdurig in aanraking bent geweest? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor een kosteloos gesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we graag wat uw mogelijkheden zijn en geven we u uitvoerig gratis advies. Met onze kennis nemen wij u graag uw zorgen uit handen.

Schadevergoeding berekenen

Benieuwd naar de mogelijke vergoeding van uw schade? Op onze website krijgt u direct een indicatie.

Berekenen uw vergoeding
Google

Ruim 2.000 succesvolle trajecten

Lees de ervaringen van andere mensen die wij hebben geholpen.

  • Wij werken door heel Zuid-Nederland
  • Maximale schadevergoeding
  • Uw zaak direct in behandeling

Vertel ons wat er is gebeurd.
Dat kost u niets!

We gebruiken uw gegevens alleen voor het gevraagde contact. Lees onze privacyverklaring.

Liever telefonisch advies?

085 - 0606999
Wij zijn 24/7 bereikbaar en staan direct voor u klaar bij letselschade.