Letseldirect, uw juridische houvast na een ongeval

Bent u het slachtoffer van een verkeersongeval, arbeidsongeval, of een ander ongeval? Heeft u door het ongeval letsel opgelopen en lijdt u daardoor schade? Bent u daarom op zoek naar een letselschade advocaat in Rotterdam? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Mogelijk kunnen wij u geheel kosteloos bijstaan bij het verhalen van uw schadevergoeding. In Rotterdam staan onze ervaren letselschade advocaten in de startblokken om u te helpen bij het verkrijgen van de hoogst mogelijke schadevergoeding. Wij begrijpen dat letselschade uw leven aanzienlijk kan veranderen en dat u na een ongeval behoefte heeft aan professionele juridische begeleiding en hulp om uw recht op schadevergoeding te waarborgen. Onze advocaten hebben de expertise om u door het juridische proces te leiden. In vrijwel alle gevallen is onze juridische hulp volledig kosteloos omdat onze kosten worden vergoed door de aansprakelijke (tegen)partij, door uw eigen verzekeraar of een andere partij. Er zijn vaak meer mogelijkheden dan u denkt.

Wie wij zijn

Wij zijn een team van ervaren letselschade advocaten, juristen, juridisch medewerkers en ondersteunend personeel. Wij zijn toegewijd in het beschermen van de rechten en belangen van mensen die letsel hebben opgelopen door het onrechtmatig handelen of nalaten van anderen. Bij Letseldirect Advocaten streven wij ernaar voor elke cliënt het beste resultaat te behalen door middel van gedreven belangenbehartiging. Als onafhankelijk advocatenkantoor richten wij ons uitsluitend op letselschadeslachtoffers. Wij komen dus nooit op voor verzekeraars of andere belanghebbenden. Het belang van het slachtoffer staat bij ons altijd voorop. Hebt u letselschade opgelopen? Neem dan vandaag nog contact met ons op zodat wij uw zaak in behandeling kunnen nemen. Wij bieden altijd een gratis consult zonder enige verplichting.

Waar wij zijn gevestigd in Rotterdam

Onze vestiging in Rotterdam bevindt zich op Hofplein 20 (onderstaande plaatjes). Het kantoor is eenvoudig te bereiken met de trein via Rotterdam Centraal. Hofplein ligt namelijk op een steenworp afstand van Rotterdam Centraal. Ook per auto is onze locatie goed bereikbaar. Indien gewenst kan het intakegesprek ook plaatsvinden bij u thuis of op een andere locatie. Om een afspraak te maken, kunt u contact met ons opnemen via 085-06 06 999.

Letselschade advocaat RotterdamLetselschade advocaat Rotterdam

 

Wat is letselschade eigenlijk?

Letselschade verwijst naar de lichamelijke of psychische schade die u kunt oplopen als gevolg van een ongeval of het onrechtmatig handelen of nalaten door een ander. Dit kan variëren van fysieke verwondingen, zoals botbreuken en kneuzingen, tot psychisch leed, zoals angst en depressie. Als het (materiële, lichamelijke of psychische) letsel dat u heeft opgelopen leidt tot schade, als de schade dus een gevolg is van het letsel, dan spreken we van letselschade.

Welke schade kan worden vergoed?

U heeft mogelijk recht op een schadevergoeding voor:

 • Gemaakte kosten: Hieronder vallen o.a. medische kosten, reiskosten, huishoudelijke hulp en andere uitgaven die verband houden met uw letsel.
 • Gemiste inkomsten: Als u niet (volledig) kunt werken vanwege uw letsel, kunt u recht hebben op vergoeding voor het verlies aan verdienvermogen.
 • Smartengeld: Dit is een vergoeding voor de emotionele en psychische schade.
 • Toekomstige kosten: letselschade kan langdurige gevolgen hebben. Een schadevergoeding kan ook rekening houden met toekomstige kosten en verliezen.

Letselschade advocaat Rotterdam

Gratis juridische hulp van een letselschade advocaat in Rotterdam

Een van de belangrijkste voordelen van het inschakelen van een letselschade advocaat in Rotterdam is dat u in de meeste gevallen kunt profiteren van gratis juridische bijstand. Artikel 6:96 BW regelt de vergoeding van buitengerechtelijke kosten die voortvloeien uit het verhalen van letselschade. Onder deze kosten valt onder andere de juridische bijstand door een letselschadeadvocaat. Zodra de aansprakelijkheid is erkend, is de wederpartij verplicht om de redelijke advocaatkosten te vergoeden. Dat betekent ook dat de advocaatkosten die vóór het erkennen van aansprakelijkheid zijn gemaakt, ook dienen te worden vergoed. U hoeft zich dus geen zorgen te maken over de advocaatkosten.

Waarom een letselschade advocaat in Rotterdam inschakelen?

 • Wettelijk is bepaald dat de redelijke advocaatkosten bij erkenning van aansprakelijkheid dienen te worden vergoed door de aansprakelijke partij.
 • U heeft baat bij professionele juridische begeleiding.
 • Het juridische werk wordt u uit handen genomen, waardoor u zich volledig kunt focussen op uw herstel.
 • De tegenpartij zal de aansprakelijkheid betwisten of een heel laag aanbod doen om uw schadeclaim af te kopen. Onze ervaren letselschade advocaten onderhandelen dagelijks met de verzekeringsmaatschappijen voor het hoogst mogelijke resultaat.
 • Uw rechten worden (tijdig) veiliggesteld.
 • Wij werken samen met externe partijen waaronder hulpinstanties, arbeidsdeskundigen, rekenkundigen, bedrijfseconomen, fiscalisten e.d.
 • Wij verzamelen de medische informatie over uw zaak en leggen deze voor aan onze medisch adviseurs om zo een goed beeld te krijgen van uw letsel en de gevolgen daarvan.
 • Wij onderbouwen uw schade zo accuraat mogelijk.
 • Wij kennen de wet en weten waar u aanspraak op kunt maken. Met de inschakeling van een advocaat voorkomt u dat bepaalde schadeposten – waar u wél recht op heeft – niet worden meegenomen.

Wanneer heeft u recht op een schadevergoeding?

U heeft mogelijk recht op een schadevergoeding als u letsel heeft opgelopen als gevolg van de acties of nalatigheid van een andere partij of door handelen van u zelf. Letselschade kan voortvloeien uit diverse soorten ongevallen, waaronder verkeersongevallen en arbeidsongevallen. Als u twijfelt over uw situatie, is het verstandig om juridisch advies in te winnen ter beoordeling van uw letselschadezaak. Onze letselschade advocaten in Rotterdam staan voor u klaar en kunnen uw zaak beoordelen op haalbaarheid. In veel gevallen kan ook in een vroeg stadium een inschatting worden gemaakt over de hoogte van uw mogelijke schadevergoeding. Een intakegesprek is bij ons in alle gevallen geheel vrijblijvend en kosteloos. Wij kunnen u tijdens het intakegesprek uitvoerig informeren over de mogelijkheden om uw schade te claimen. Het intakegesprek kan ook telefonisch plaatsvinden of via beeldbellen (Zoom, Skype, Teams, Factime of via WhatsApp).

Letselschadezaken die onze letselschade advocaten in Rotterdam behandelen

Onze ervaren letselschade advocaten in Rotterdam behandelen een breed scala aan letselschadezaken. Enkele voorbeelden van de soorten zaken die wij aanpakken zijn:

 • Letselschade door een verkeersongeval in Rotterdam: Dit omvat ongevallen met voetgangers, auto’s, fietsen, scooters en andere voertuigen in Rotterdam. Als u betrokken bent bij een verkeersongeval en letsel oploopt, kunt u recht hebben op een schadevergoeding.
 • Letselschade door een arbeidsongeval in Rotterdam: Als u tijdens uw werk letsel oploopt als gevolg van een ongeval (bijvoorbeeld door onveilige werkomstandigheden), kunt u aanspraak maken een schadevergoeding.
 • Medische zaken: Heeft een arts een fout gemaakt of niet gehandeld zoals van een bekwaam arts mag worden verwacht? Dan kunt u mogelijk recht hebben op een schadevergoeding.
 • Schade door dieren: Bijv. door een hondenbeet of een trap door een paard.
 • Gevallen op straat: In veel gevallen is de gemeente of de beheerder c.q. eigenaar van het terrein aansprakelijk voor uw schade.

De hoogte van een letselschadevergoeding

De hoogte van een letselschadevergoeding kan sterk variëren en is afhankelijk van verschillende factoren. Enkele van deze factoren zijn:

 • De aard en ernst van uw letsel
 • Uw leeftijd
 • De impact van het letsel op uw dagelijks leven
 • De invloed op toekomstige ontwikkelingen
 • De duur van arbeidsongeschiktheid
 • Het percentage eigen schuld

Welke schade kunt u verhalen?

Als slachtoffer van een ongeval heeft u mogelijk recht op vergoeding van verschillende schadeposten die voortvloeien uit uw klachten en beperkingen die door het ongeval zijn ontstaan. Enkele van deze schadeposten zijn:

 • Medische kosten: Alle kosten die verband houden met uw medische behandelingen en het herstel, zoals ziekenhuisrekeningen, medicijnen, kosten voor behandelingen van een therapeut of psycholoog, eigen risico en eigen bijdrage van uw zorgverzekering, de meerkosten door het afsluiten van een aanvullende zorgverzekering.
 • Reiskosten: Kosten die u maakt voor het reizen naar medische afspraken, juridische afspraken en overige afspraken die verband houden met het ongeval.
 • Huishoudelijke hulp: Vergoeding voor de hulp bij het uitvoeren van huishoudelijke taken als gevolg van uw letsel. Deze schadepost komt ook voor vergoeding in aanmerking als u de kosten niet daadwerkelijk heeft betaald. Meestal worden hiervoor richtlijnen gehanteerd van De Letselschade Raad. U kunt de richtlijn huishoudelijke hulp hier downloaden.
 • Kosten voor mantelzorg: Veel letselschadeslachtoffers hebben in de eerste weken na het ongeval hulp nodig bij de persoonlijke verzorging. Ook deze kosten komen voor vergoeding in aanmerking, ook als ze niet daadwerkelijk zijn uitbetaald.
 • Studievertraging: Als u als student studievertraging oploopt als gevolg van uw letsel, kunt u aanspraak maken op een compensatie voor het feit dat u later op de arbeidsmarkt actief zult zijn. Ook hiervoor zijn richtlijnen in het leven geroepen. Die vindt u hier.
 • Kosten zonder nut: U hebt bijvoorbeeld een vakantie geboekt maar u kunt door uw letsel niet meer gaan. Of u hebt net een dure fiets gekocht maar u kunt niet meer fietsen. De wederpartij dient dan de gemaakte kosten aan u te vergoeden. Ook lopende sportabonnementen waar u geen gebruik van kunt maken vallen onder de noemer “kosten zonder nut” en komen dus voor vergoeding in aanmerking.
 • Verlies aan verdienvermogen: Als u niet meer (volledig) kunt werken vanwege uw letsel, heeft u recht op vergoeding voor het verlies aan inkomsten. Daaronder vallen ook gemiste overwerkvergoedingen en bonussen. Ook fiscaal onverantwoorde inkomsten (zwart werk) komen voor vergoeding in aanmerking.
 • Smartengeld: Dit is een vergoeding voor de immateriële schade waaronder pijn, leed en de gederfde levensvreugde.

Het verloop van uw letselschadezaak 

Iedere zaak is uniek en geen een zaak verloopt daarom exact hetzelfde als een andere zaak. Samen met u bepalen wij in ieder stadium de beste strategie om uw zaak een zo goed mogelijk vervolg te kunnen geven.

Als we toch proberen een globale lijn te schetsen, dan ziet een letselschadetraject in grote lijnen er meestal als volgt uit:

 1. Het begint met een kennismakingsgesprek (ook wel intakegesprek genoemd), dat kan plaatsvinden bij u thuis of bij ons op locatie in Rotterdam.
 2. Gedurende het intakegesprek of kort daarna, beoordelen wij de mogelijkheid om een schadevergoeding voor u te verhalen. Het verhalen van een schadevergoeding begint meestal met het aansprakelijk stellen van de wederpartij middels een aansprakelijkstelling. Er zijn ook mogelijkheden waarbij een aansprakelijkstelling niet aan de orde is. Bijv. als u een auto-ongeluk  heeft gehad en u beschikt over een SVI-verzekering (schadeverzekering inzittenden). In dat geval kunnen wij bij uw eigen verzekeraar terecht voor de schadevergoeding.
 3. Zodra de aansprakelijkheid is erkend of uw eigen verzekeraar heeft de schadeclaim in behandeling genomen, vragen wij direct een voorschot op de schadevergoeding voor u aan.
 4. Samen met u brengen wij uw schade zo goed mogelijk in kaart door middel van een schadestaat. In de schadestaat zijn alle kosten en verliezen opgenomen.
 5. Als er voldoende duidelijkheid bestaat over uw (medische) situatie, kan naar een afwikkeling van uw zaak worden toegewerkt.
 6. In het geval dat de aansprakelijkheid wordt afgewezen of er meningsverschillen ontstaan, kan het nodig zijn om een juridische procedure te starten om uw recht te verdedigen. Wij begeleiden u gedurende dit hele proces om ervoor te zorgen dat uw schadeclaim correct wordt afgehandeld.

Wat u van ons kunt verwachten

 • Wij behartigen uitsluitend de belangen van letselschadeslachtoffers. Wij komen dus nooit op voor verzekeraars.
 • Wij hebben ons enkel gespecialiseerd in letselschade en houden ons niet bezig met andere rechtsgebieden. Een uitstekende metselaar kan naar onze mening niet tegelijkertijd ook een uitstekende loodgieter, timmerman, schilder, tegelzetter, kozijnmonteur en stratenmaker zijn. Uitzonderingen daargelaten.
 • Uw belangen staan bij ons voorop.
 • Wij houden u altijd op de hoogte van de stand van zaken.
 • U ontvangt kopieën van de brieven die wij ontvangen of versturen. Inhoudelijke brieven worden eerst in concept aan u voorgelegd.
 • Wij leggen juridisch complexe onderwerpen uit in begrijpelijke taal, zodat u te allen tijde een weloverwogen keuze kunt maken.
 • Wij werken samen met een breed netwerk van hulpinstanties, ergo- en fysiotherapeuten, arbeidsdeskundigen, opleidingscoaches, medisch adviseurs, bedrijfseconomen, fiscalisten, en rekenkundigen.

Hoe lang duurt een letselschadezaak?

De duur van een letselschadezaak kan sterk variëren en is afhankelijk van de complexiteit en de concrete omstandigheden van de zaak. Een letselschadezaak wordt in de regel pas afgewikkeld zodra er sprake is van een medische eindtoestand. Een medische eindtoestand is bereikt zodra het slachtoffer volledig is hersteld, of wanneer er verder geen substantiële verbeteringen of verslechteringen te verwachten zijn. Het toekomstbeeld is dan enigszins goed in kaart te brengen, waardoor kan worden overgegaan tot de afronding van de zaak. Zolang er (te) veel onzekerheden zijn ten aanzien van de toekomst, adviseren wij altijd de zaak nog niet af te ronden. Een letselschadezaak wordt namelijk vrijwel altijd afgewikkeld met finale kwijting. Dat betekent dat na de afwikkeling geen verdere claims kunnen worden ingediend met betrekking tot de zaak. De zaak is dan definitief afgesloten.

Wat te doen na een ongeval?

Als u betrokken bent bij een ongeval in Rotterdam en letselschade heeft opgelopen, zijn er enkele belangrijke stappen die u kunt ondernemen:

 1. Breng uzelf en anderen in veiligheid als dat geen gevaren met zich meebrengt.
 2. Zoek medische hulp: Uw gezondheid staat voorop.
 3. Verzamel bewijsmateriaal: Maak foto’s van de plaats van het ongeval, eventuele schade en uw eigen verwondingen. Verzamel ook getuigenverklaringen en andere relevante bewijsstukken.
 4. Schakel een letselschade advocaat in: Neem contact op met een letselschade advocaat in Rotterdam om uw zaak te bespreken en juridische bijstand te krijgen.
 5. Dien een letselschadeclaim in: Samen met uw advocaat dient u een letselschadeclaim in om uw volledige schade te verhalen.
 6. Volg de medische behandelplannen: Blijf de medische behandelingen volgen zoals voorgeschreven door uw zorgverleners.

Neem vandaag contact met ons op

Indien u letselschade heeft opgelopen in Rotterdam of omgeving, aarzel dan niet om contact op te nemen met een letselschade advocaat om uw rechten te beschermen en te streven naar volledige vergoeding van uw schade. Onze toegewijde advocaten in Rotterdam staan klaar om u te ondersteunen bij deze uitdaging en streven ernaar u de noodzakelijke kwalitatieve juridische bijstand te bieden.

Schadevergoeding berekenen

Benieuwd naar de mogelijke vergoeding van uw schade? Op onze website krijgt u direct een indicatie.

Berekenen uw vergoeding
Google

Ruim 2.000 succesvolle trajecten

Lees de ervaringen van andere mensen die wij hebben geholpen.

 • Wij werken door heel Zuid-Nederland
 • Maximale schadevergoeding
 • Uw zaak direct in behandeling

Vertel ons wat er is gebeurd.
Dat kost u niets!

We gebruiken uw gegevens alleen voor het gevraagde contact. Lees onze privacyverklaring.

Liever telefonisch advies?

085 - 0606999
Wij zijn 24/7 bereikbaar en staan direct voor u klaar bij letselschade.