Jaarlijks worden ruim 40.000 mensen slachtoffer van een medische fout. Een kwart hiervan, maar liefst 10.000 mensen, houden er blijvend letsel aan over. Een medische fout kan grote gevolgen voor u hebben, op zowel fysiek, mentaal als financieel gebied. Wat kunt u doen als u het vermoeden heeft dat er sprake is van een medische fout?

Binnen het medisch aansprakelijkheidsrecht dient er een onderscheid te worden gemaakt tussen een complicatie en een verwijtbare medische fout. Beide kunnen leiden tot letselschade, maar enkel in het geval van een verwijtbare fout kan het slachtoffer een schadevergoeding vorderen voor het ontstane letsel. Bij een complicatie bestaat er dus geen recht op een vergoeding.

Wat is een complicatie?

Een complicatie is een onbedoelde of ongewenste uitkomst van zorg, tijdens of volgend op het (niet) handelen van een hulpverlener. Complicaties kunnen altijd voorkomen, geen enkele ingreep is zonder risico. Bij een complicatie is er sprake van een niet beoogd resultaat, waarbij de hulpverlener wel zorgvuldig heeft gehandeld. Denk bijvoorbeeld aan het ontsteken van de wond na een operatie, of aan een allergische reactie op nieuwe medicatie.

In tegenstelling tot een verwijtbare fout is een complicatie niet verwijtbaar.

Wanneer is er sprake van een verwijtbare fout?

Er is sprake van een verwijtbare fout indien de schade niet zou zijn ontstaan wanneer een andere redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot u in dezelfde omstandigheden zou hebben behandeld. Met ‘vakgenoot’ wordt een hulpverlener bedoeld die hetzelfde specialisme uitoefent als de hulpverlener wiens handelen ter discussie staat. Een huisarts hoeft namelijk niet dezelfde kennis en kunde te hebben als een oncoloog. De term ‘dezelfde omstandigheden’ verwijst naar de omgevingsfactoren. Een specialist in het ziekenhuis beschikt over betere middelen dan een hulpverlener die ter plaatse acuut moet handelen. De toevoeging ‘redelijk’ impliceert dat de hulpverlener in kwestie niet aan de hoogste norm hoeft te voldoen, maar dat hem een goed gemiddelde als spiegel mag worden voorgehouden.

Enkele voorbeelden van verschillende soorten verwijtbare medische fouten zijn:

 • Medisch-technische fouten
 • Diagnosefouten
 • Niet opvolgen van de richtlijnen
 • Systeemfouten
 • Communicatiefouten
 • Gebrekkige hulpzaken
 • ​Gebrekkig onderhoud
 • Medicatiefouten / geneesmiddelenfouten
 • ​Gebrekkige geneesmiddelen

Vaststellen van een verwijtbare fout

Of er daadwerkelijk sprake is van een verwijtbare fout of van een complicatie, zal moeten worden vastgesteld door een medisch adviseur. Wij zullen u vertellen welke medische informatie deze adviseur nodig heeft om uw zaak te kunnen onderzoeken. De medisch adviseur analyseert uw medisch dossier en de feitelijke informatie, en geeft antwoord op vragen die in uw specifieke geval van belang zijn. Op basis hiervan zal hij of zij oordelen of er sprake is van een medisch verwijtbare fout, of van een complicatie.

Schadevergoeding bij een medische fout

Zodra vaststaat dat er sprake is van een medisch verwijtbare fout, dient de zorgverlener of zorginstelling aansprakelijk te worden gesteld. Wanneer de verzekeraar van deze zorgverlener of zorginstelling aansprakelijkheid erkent, kunt u alle kosten die het gevolg zijn van de fout van de zorgverlener of zorginstelling vergoed krijgen. Het gaat hierbij zowel om materiële als immateriële schade.

Schadevergoeding claimen voor een medische fout is een langdurige aangelegenheid. Het goed vastleggen en documenteren van alle contacten en correspondentie tussen uzelf en de verwijtbare partij, helpt bij het uiteindelijk vaststellen en verkrijgen van de schadevergoeding voor de opgelopen schade.

Wij bieden kosteloze juridische hulp

Hebt u letselschade opgelopen als gevolg van het verkeerd handelen van een zorgverlener? Neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvend en kosteloos gesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we graag wat uw mogelijkheden zijn en geven we u uitvoerig advies.

Cijfers medische incidenten – Fonds Slachtofferhulp

Schadevergoeding berekenen

Benieuwd naar de mogelijke vergoeding van uw schade? Op onze website krijgt u direct een indicatie.

Berekenen uw vergoeding
Google

Ruim 2.000 succesvolle trajecten

Lees de ervaringen van andere mensen die wij hebben geholpen.

 • Wij werken door heel Zuid-Nederland
 • Maximale schadevergoeding
 • Uw zaak direct in behandeling

Vertel ons wat er is gebeurd.
Dat kost u niets!

We gebruiken uw gegevens alleen voor het gevraagde contact. Lees onze privacyverklaring.

Liever telefonisch advies?

085 - 0606999
Wij zijn 24/7 bereikbaar en staan direct voor u klaar bij letselschade.