Als fietser bent u in het verkeer kwetsbaarder dan de bestuurder van een motorvoertuig, waardoor u een hoger slachtofferrisico loopt. Dit wil zeggen dat de gevolgen van een ongeval veel groter kunnen zijn voor een fietser dan voor bijvoorbeeld een automobilist. Artikel 185 van de Wegenverkeerswet heeft daarom bepaald dat de bestuurder van een gemotoriseerd voertuig vrijwel altijd aansprakelijk is wanneer deze een ongeval veroorzaakt met een ongemotoriseerd voertuig, zoals een fiets. De bestuurder van het motorvoertuig beschikt bovendien over de verplichte WAM-verzekering, waardoor de schadevergoeding wordt uitgekeerd door de verzekeringsmaatschappij.

De ongemotoriseerde fietser wordt dus door de wet in bescherming genomen. In de praktijk betekent dat dat de fietser altijd 50% van zijn schade vergoed zal krijgen. Een uitzondering hierop ontstaat wanneer er sprake is van overmacht.

Uitzonderingen

Bij bepaalde uitzonderingssituaties komt (een deel van) de schade alsnog voor rekening van de fietser. Als bijvoorbeeld het gemotoriseerde voertuig niets te verwijten valt, dan is er sprake van overmacht. Er moet in dat geval sprake zijn van een dermate onwaarschijnlijke situatie, dat de automobilist daar geen rekening mee hoefde te houden. Het is aan de bestuurder van het gemotoriseerde voertuig om deze overmacht vast te stellen en vervolgens te bewijzen. Dat is uitzonderlijk moeilijk en een beroep op overmacht wordt dan ook nauwelijks toegewezen.

Eigen schuld fietser Een ander uitzonderingsgeval betreft de eigen schuld van de fietser. Indien de fietser zelf ook enige schuld valt te verwijten aan het ongeval, komt maximaal 50% van de schade voor eigen rekening van de fietser. Een fietser heeft dus als kwetsbare verkeersdeelnemer altijd recht op een vergoeding van 50% van zijn schade.

Aangereden als fietser, wat nu?

Neem altijd contact op met een gespecialiseerde jurist of advocaat, zodat uw belangen gedurende de schadeafwikkeling goed worden behartigd. Na een ongeval is het belangrijk dat de bestuurder van het gemotoriseerde voertuig de schade meldt bij diens WAM-verzekering. Als u last hebt van gezondheidsklachten die het gevolg zijn van het ongeval, neem dan contact op met uw huisarts of medisch behandelaars, zodat uw letsel goed in kaart gebracht kan worden. Daarnaast is het van belang dat uw overige schadeposten goed worden bijgehouden. Denk bijvoorbeeld aan medische kosten, kosten van huishoudelijke hulp of het verlies aan inkomen.

Letseldirect biedt kosteloos juridische hulp

Bent u onverhoopt slachtoffer geworden van een ongeval of hebt u vragen? Neem dan kosteloos en vrijblijvend contact met ons op, wij staan u graag te woord. Wij helpen u door het juridische proces, zodat u kunt focussen op herstel.

Schadevergoeding berekenen

Benieuwd naar de mogelijke vergoeding van uw schade? Op onze website krijgt u direct een indicatie.

Berekenen uw vergoeding
Google

Ruim 2.000 succesvolle trajecten

Lees de ervaringen van andere mensen die wij hebben geholpen.

  • Wij werken door heel Zuid-Nederland
  • Maximale schadevergoeding
  • Uw zaak direct in behandeling

Vertel ons wat er is gebeurd.
Dat kost u niets!

We gebruiken uw gegevens alleen voor het gevraagde contact. Lees onze privacyverklaring.

Liever telefonisch advies?

085 - 0606999
Wij zijn 24/7 bereikbaar en staan direct voor u klaar bij letselschade.