Wat is een whiplash?

Whiplashgerelateerd letsel wordt veroorzaakt door een plotselinge en krachtige beweging van het hoofd naar voren, naar achteren of naar opzij. Door deze plotselinge beweging verrekken de spieren rondom de wervelkolom van de hals en nek. In de praktijk zien we dit klachtenbeeld regelmatig ontstaan na een ongeval. Slachtoffers van een ongeval met whiplashgerelateerde klachten ervaren vaak hevige pijnen. Veel voorkomende klachten bij een whiplash zijn:

 • Nekpijn
 • Rugpijn
 • Concentratieproblemen
 • Vergeetachtigheid
 • Hoofdpijn
 • Duizeligheid
 • Misselijkheid
 • Emotionele instabiliteit
 • Overgevoeligheid voor geluid en licht
 • Vermoeidheid en verminderde nachtrust

Aangezien een whiplash kan resulteren in een variërend klachtenbeeld en er geen afwijkingen worden gezien bij lichamelijk onderzoek, is de diagnose hiervan lastig. Whiplashletsel is medisch niet of nauwelijks te ‘objectiveren’, zoals dat heet. Op basis van de toedracht van het ongeluk en de klachten kan een diagnose worden gesteld.

Whiplash schadevergoeding

Wat betekent dit voor u?

Voor u is het belangrijk om uw normale activiteiten voort te zetten. Met de nodige rustmomenten dient u te proberen uw (nek)spieren actief te houden. Het is verstandig om na uw ongeval de huisarts te bezoeken. Deze zal u wellicht doorsturen naar de fysiotherapeut. U hoeft zich geen zorgen te maken over de medische kosten, deze kunnen bij de aansprakelijke partij worden verhaald. De uiteindelijke hoogte van uw schadevergoeding is afhankelijk van onder andere uw klachten en de beperkingen die u na het ongeval ondervindt.

Tips voor het whiplashslachtoffer

 • Vul het schadeformulier zo volledig mogelijk in samen met de andere bestuurder.
 • Noteer de gegevens van de andere partij en diens verzekeringsgegevens.
 • Maak foto’s van de plaats van het ongeval als bewijsmateriaal. Denk hierbij aan de beschadigde voertuigen, eventuele verwondingen en de situatie ter plaatse.
 • Noteer de gegevens van getuigen.
 • Bezoek de huisarts of het ziekenhuis om uw letsel te laten behandelen en te laten vaststellen in uw medisch dossier. De documentatie van de huisarts dient als bewijs voor de opgelopen schade.
 • Houd een schadeoverzicht bij van de uitgaven die verband houden met het letsel, zoals kosten voor medicatie of reiskosten.

Schadevergoeding na een whiplash

Zodra de aansprakelijkheid wordt erkend, heeft u recht op een schadevergoeding. Letselschade wordt onderverdeeld in twee soorten schades. Immateriële schade en materiële schade.

Materiële schadevergoeding na een whiplash

Materiële schade omvat schadeposten die in geld zijn uit te drukken. U kunt hierbij denken aan de volgende schadeposten:

 • Medische kosten: Kosten voor bijvoorbeeld medische behandelingen, operaties, therapieën, hulpmiddelen, medicijnen, ziekenhuisopnames, revalidatie en verbruik van het eigen risico.
 • Verlies aan verdienvermogen: Gederfde inkomsten als gevolg van gedeeltelijke of volledige arbeidsongeschiktheid.
 • Huishoudelijke hulp: Kosten voor het inschakelen van huishoudelijke hulp als het letsel beperkingen met zich meebrengt in het uitvoeren van huishoudelijke taken.
 • Reiskosten: Kosten die worden gemaakt voor medische afspraken, therapieën en andere behandelingen, evenals eventuele extra reiskosten als gevolg van het letsel.
 • Aanpassingen van de woning: Kosten voor aanpassingen aan de woning of het voertuig om tegemoet te komen aan de beperkingen veroorzaakt door het letsel.
 • Verlies van zelfredzaamheid: Vergoeding voor het inschakelen van hulp zoals voor reparaties, schilderwerk en tuinonderhoud.
 • Studievertraging: De benadeelde ontvangt een schadevergoeding indien hij/zij studievertraging oploopt als gevolg van het ongeval.

Smartengeld na een whiplash

Naast materiële schade bestaat de schadevergoeding ook uit immateriële schade. Het smartengeld is een vergoeding voor de schade die niet in geld is uit te drukken. Het smartengeld is een vergoeding voor de pijn, het leed en de gederfde levensvreugde. De hoogte van het smartengeld hangt onder andere af van de volgende factoren:

 • de aard en ernst van het letsel
 • de duur van het herstel
 • de mate van beperking op het gebied van het huishouden en de vrijetijdsbesteding
 • de duur van arbeidsongeschiktheid
 • eventuele psychische schade
 • zichtbare ontsierende littekens
 • de leeftijd van het slachtoffer
 • de mate van blijvende invaliditeit
 • de hoogte van smartengeldbedragen in vergelijkbare jurisprudentie.

Financiële gevolgen van een whiplash

Het is goed denkbaar dat een whiplashslachtoffer financiële problemen ondervindt. Dit, omdat het slachtoffer medische kosten moet betalen voor onder andere fysiotherapiebehandelingen, reiskosten maakt en er mogelijk sprake is van verlies van verdienvermogen. Het is mogelijk dat een whiplashslachtoffer langdurig arbeidsongeschikt raakt en dus sprake is van inkomensverlies.

Wij zorgen er daarom voor dat direct een voorschot wordt aangevraagd, zodra de aansprakelijkheid is erkend. Het doel van een voorschot is om het slachtoffer financiële ondersteuning te bieden tijdens het schadeafwikkelingsproces, aangezien dit vaak langdurig kan zijn. Ook zullen wij er op toezien dat steeds tijdig een voorschot wordt aangevraagd.

Wat wij voor u kunnen betekenen

Onze ervaren letselschadeadvocaten en juristen doen er alles aan om een passende schadevergoeding voor u te verhalen. Daarvoor bestaan verschillende mogelijkheden. Zo kan, indien deze aanwezig is, de aansprakelijke partij aangeschreven worden. Bent u zelf schuldig aan het ongeval en heeft u een SVI-verzekering afgesloten, dan kunnen wij uw schade hier verhalen. Alle schade die u door het ongeval heeft geleden dienen door de aansprakelijke partij te worden vergoed. Die schade dient echter wel onderbouwd, ofwel bewezen te worden. Het is daarom erg belangrijk dat u uw gemaakte kosten kunt aantonen.

Wij bieden kosteloze juridische hulp

Hebt u te maken met een whiplash door een kop-staartbotsing? Onze ervaren advocaten en juristen helpen u graag de letselschade die hierdoor is ontstaan vergoed te krijgen. Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend en kosteloos gesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we graag wat uw mogelijkheden zijn en geven we u uitvoerig advies.

Schadevergoeding berekenen

Benieuwd naar de mogelijke vergoeding van uw schade? Op onze website krijgt u direct een indicatie.

Berekenen uw vergoeding
Google

Ruim 2.000 succesvolle trajecten

Lees de ervaringen van andere mensen die wij hebben geholpen.

 • Wij werken door heel Zuid-Nederland
 • Maximale schadevergoeding
 • Uw zaak direct in behandeling

Vertel ons wat er is gebeurd.
Dat kost u niets!

We gebruiken uw gegevens alleen voor het gevraagde contact. Lees onze privacyverklaring.

Liever telefonisch advies?

085 - 0606999
Wij zijn 24/7 bereikbaar en staan direct voor u klaar bij letselschade.