Crush-letsel kan zeer pijnlijk zijn, ernstige verwondingen veroorzaken en het herstel kan lang duren. U hebt recht op volledige vergoeding van uw schade, als u crush-letsel heeft opgelopen bij een ongeval dat niet uw schuld was. Crush-letsel kan verschillende kostenposten met zich meebrengen zoals kosten voor huishoudelijke hulp, verlies van zelfwerkzaamheid, een compensatie voor studievertraging, inkomensverlies, medische kosten en kosten zonder nut. Als u van mening bent dat u recht heeft op een schadevergoeding voor crush-letsel, neem dan contact met ons op voor gratis juridisch advies over de vervolgstappen.

Wat is crush-letsel

Crush-letsel verwijst naar letsel dat ontstaat wanneer een lichaamsdeel wordt samengedrukt tussen twee objecten of oppervlakken. Dit kan leiden tot ernstige beschadiging van weefsels, bloedvaten, zenuwen en botten in het betrokken gebied. Veel voorkomende voorbeelden van crush-verwondingen zijn:

 • Crush-letsel aan vingers: Vaak veroorzaakt door deuren, ramen, machines of zware objecten die op de handen vallen of ze beknellen.
 • Crush-letsel aan voeten of benen: Dit type letsel doet zich vaak voor op bouwplaatsen, fabriekshallen en magazijnen bij het bedienen van zware machines kunnen voeten en benen bekneld raken of worden verpletterd door vallende voorwerpen of apparatuur.
 • Crush-letsel aan handen en armen: Vaak het gevolg van ongelukken op het werk, vooral in industrieën waarbij zware machines betrokken zijn.

Letselschade door beknelling

Veelvoorkomende symptomen bij crush-letsel zijn:

 • Bloedingen
 • Blauwe plekken
 • Breuk
 • Open wonden
 • Zenuwletsel
 • Infectie
 • Amputatie

man met crush letsel aan ze hand

Veel voorkomende ongevallen bij crush-letsel

Indien u crush-letsel heeft opgelopen als gevolg van een arbeidsongeval, dan heeft u meestal recht op een schadevergoeding. Artikel 7:658 BW bepaalt namelijk dat uw werkgever een ruime zorgplicht heeft. Deze zorgplicht houdt in dat uw werkgever redelijkerwijs al de maatregelen moet treffen om een ongeval te voorkomen.

U dient enkel aan te tonen dat u schade hebt geleden in de uitoefening van uw werkzaamheden. Het is vervolgens aan uw werkgever om te bewijzen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Bij een arbeidsongeval wordt geen rekening gehouden met eigen schuld aan de zijde van het slachtoffer.

Als u crush-letsel heeft opgelopen als gevolg van een verkeersongeval die is veroorzaakt door onrechtmatig handelen van een ander, dan heeft u recht op volledige vergoeding van uw schade. U dient als eisende partij aan te tonen dat het verkeersongeval is te wijten aan het verkeersgedrag van de ander. U kunt zelfs in aanmerking komen voor een schadevergoeding als u gedeeltelijk schuld heeft aan het ontstaan van het ongeval. Als beide partijen verkeersfouten hebben gemaakt die hebben geleid tot het verkeersongeval, dan moeten partijen elkaars schade vergoeden.

Schadevergoeding claimen wegens crush-letsel

Een letselschadevergoeding bestaat uit materiële en immateriële schade. Materiële schade is schade die concreet in geld kan worden uitgedrukt. U heeft recht op een schadevergoeding als de verzekeraar van de tegenpartij de aansprakelijkheid heeft erkend. U kunt aanspraak maken op diverse kostenposten zoals:

 • Medische kosten
 • Reis- en parkeerkosten
 • Kosten voor het inschakelen van huishoudelijke hulp
 • Kosten voor mantelzorg
 • Kosten voor het laten uitvoeren van tuinonderhoud
 • Een compensatie voor studievertraging
 • Inkomensschade bestaande uit onder andere loonverlies en gemiste bonussen
 • Pensioenschade
 • Kosten voor aanpassingen aan woning en auto
 • Toekomstige kosten

Smartengeld bij crush-letsel

Naast een vergoeding voor materiele schade heeft u ook recht op een vergoeding voor immateriële schade. Immateriële schade, ook wel smartengeld genoemd, is een vergoeding voor de pijn, het verdriet en de gederfde levensvreugde.

De hoogte van de immateriële schadevergoeding is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden. Denk hierbij aan onder andere uw leeftijd, de aard en ernst van het letsel, de ernst van de gevolgen, de duur van arbeidsongeschiktheid, de invloed op toekomstige ontwikkelingen en toegekende smartengeldbedragen in vergelijkbare zaken.

Bel ons voor een afspraak

Heeft u crush-letsel opgelopen als gevolg van een verkeersongeval of een arbeidsongeval? Neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvend en kosteloos gesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we graag wat uw mogelijkheden zijn en geven we u uitgebreid advies.

Schadevergoeding berekenen

Benieuwd naar de mogelijke vergoeding van uw schade? Op onze website krijgt u direct een indicatie.

Berekenen uw vergoeding
Google

Ruim 2.000 succesvolle trajecten

Lees de ervaringen van andere mensen die wij hebben geholpen.

 • Wij werken door heel Zuid-Nederland
 • Maximale schadevergoeding
 • Uw zaak direct in behandeling

Vertel ons wat er is gebeurd.
Dat kost u niets!

We gebruiken uw gegevens alleen voor het gevraagde contact. Lees onze privacyverklaring.

Liever telefonisch advies?

085 - 0606999
Wij zijn 24/7 bereikbaar en staan direct voor u klaar bij letselschade.