Hebt u letsel opgelopen bij een ongeval, dan hebt u recht op een schadevergoeding. Een schadevergoeding is de prestatie die iemand – een andere partij – moet leveren om ervoor te zorgen dat u er na het ongeval financieel gezien niet op achteruit gaat. Met andere woorden: uw financiële situatie moet na het ongeval hetzelfde blijven als wanneer het ongeval u niet was overkomen.

De prestatie komt voort uit het feit dat iemand aansprakelijk kan worden gesteld voor het betreffende ongeval. Iemand die aansprakelijk is voor het ongeval en dus ook voor uw letsel, is verplicht om de schade die hierdoor is ontstaan aan u te vergoeden. Hierbij kan het gaan om vele, uiteenlopende soorten schades. Om u een duidelijker beeld te geven, sommen we hieronder de belangrijkste schadeposten voor u op.

Algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL)

Algemene dagelijkse levensverrichtingen zijn handelingen die mensen in het dagelijks leven moeten uitvoeren. Bijvoorbeeld in en uit bed komen, eten en drinken, aan- en uitkleden en naar het toilet gaan. Wanneer u deze handelingen door een ongeval niet zelfstandig kan uitvoeren, heeft u hulp nodig van derden. De kosten voor deze hulp komen dan voor vergoeding in aanmerking. Zelfs wanneer deze hulp wordt gegeven door naasten die er geen vergoeding voor vragen. Alleen al het feit dat u de algemene dagelijkse levensverrichtingen niet, of in mindere mate, kan uitvoeren, maakt dat u schade lijdt.

Huishoudelijke hulp

De kosten voor huishoudelijke hulp zijn de kosten die door derden worden gemaakt voor huishoudelijke werkzaamheden die u vóór het ongeval zelf verrichtte. Denk hierbij aan schoonmaken, boodschappen doen, de kinderen verzorgen en koken. Net zoals bij de algemene dagelijkse levensverrichtingen, komen deze kosten ook voor vergoeding in aanmerking wanneer deze hulp wordt gegeven door naasten die hier geen vergoeding voor vragen. En ook hier geldt: alleen al het feit dat u de huishoudelijke taken niet, of in mindere mate, kan uitvoeren, maakt dat u schade lijdt. De Letselschaderaad heeft een richtlijn opgesteld om kosten voor huishoudelijke hulp makkelijk te berekenen.

Medische kosten

Wanneer u letsel oploopt, is de kans groot dat u medische kosten maakt. Wanneer u bijvoorbeeld met de ambulance werd vervoerd na een verkeersongeval, telt dit mee voor de kosten van uw eigen risico. Ook worden de kosten van de fysiotherapeut vaak niet door de zorgverzekeraar vergoed. Wanneer u medische kosten maakt door een ongeval, kan u deze kosten rechtstreeks op de aansprakelijke partij verhalen.

Verlies aan zelfwerkzaamheid

Het verlies aan zelfwerkzaamheid betekent dat u niet, of in mindere mate, de onderhoudswerkzaamheden in, aan en rond uw woning kan verrichten. Reguliere onderhoudswerkzaamheden zijn bijvoorbeeld de reparatiewerkzaamheden in en aan de woning, schilder- en behangwerkzaamheden en het tuinonderhoud. Hoe groter uw woning, hoe hoger de schadevergoeding voor deze werkzaamheden uitvalt. De Letselschaderaad heeft een richtlijn opgesteld om eenvoudig te berekenen welke kosten u maakt door uw verlies aan zelfwerkzaamheid.

Wij bieden kosteloze juridische hulp

Hebt u letsel opgelopen ten gevolge van een ongeval en lijdt u hierdoor schade? Neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvend en kosteloos gesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we graag wat uw mogelijkheden zijn voor schadevergoeding en geven we u uitvoerig advies.

Schadevergoeding berekenen

Benieuwd naar de mogelijke vergoeding van uw schade? Op onze website krijgt u direct een indicatie.

Berekenen uw vergoeding
Google

Ruim 2.000 succesvolle trajecten

Lees de ervaringen van andere mensen die wij hebben geholpen.

  • Wij werken door heel Zuid-Nederland
  • Maximale schadevergoeding
  • Uw zaak direct in behandeling

Vertel ons wat er is gebeurd.
Dat kost u niets!

We gebruiken uw gegevens alleen voor het gevraagde contact. Lees onze privacyverklaring.

Liever telefonisch advies?

085 - 0606999
Wij zijn 24/7 bereikbaar en staan direct voor u klaar bij letselschade.