U heeft een ongeluk op het werk gehad en heeft hierdoor letsel opgelopen. Bijvoorbeeld een gebroken arm of been doordat u bent gevallen. Of mogelijk heeft u ergens bekneld gezeten waardoor uw hand of voet verbrijzeld is. Dergelijke ongevallen kom helaas veelvuldig op de werkvloer voor. De (financiële) gevolgen van dergelijke ongevallen zijn vaak groot.

Gelukkig wordt een werknemer in Nederland goed beschermd in dit soort situaties. De werkgever kan vrijwel altijd aansprakelijk worden gehouden voor het ongeval en de hieruit voortvloeiende gevolgen. Die bescherming van de werknemer is onder andere te vinden in artikel 7:658 BW:

De werkgever is verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de arbeid doet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden alsmede voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt.

Daarnaast kent het wetboek ook art. 7:611 BW:

De werkgever en de werknemer zijn verplicht zich als een goed werkgever en een goed werknemer te gedragen.

Dat wil zeggen

Er geldt een strenge zorgplicht voor de werkgever tegenover de werknemer. Bent u als werknemer betrokken geweest bij een ongeluk op het werk, dan dient u slechts aan te tonen dat het ongeval op het werk of tijdens werktijd plaatsvond. Een bedrijfsongeval hoeft niet altijd op de werkplek zelf, maar kan ook tijdens een bedrijfsuitje gebeuren. Ook als de werkgever u vraagt om buiten werktijd werkzaamheden te verrichten, worden dergelijke werkzaamheden als “werk” aangemerkt en is een ongeval dat in die tijd plaatsvindt een bedrijfsongeval.

Wat betekent dat voor u?

Eenmaal aangetoond dat het ongeval tijdens werktijd of in het kader van werkzaamheden plaatsvond, is het aan uw werkgever om aan te tonen dat er alles aan is gedaan om het ongeval te voorkomen. Zo moeten er bijvoorbeeld voldoende instructies zijn gegeven en beschermingsmiddelen zijn verschaft. Ook voor ongevallen die ontstaan door een fout van een collega, is veelal uw werkgever aansprakelijk. In veruit de meeste gevallen lukt het de werkgever niet om aan te tonen dat er daadwerkelijk alles aan is gedaan om het ongeval te voorkomen en is de werkgever dus aansprakelijk voor de schade. U heeft dan recht op een schadevergoeding.

Verplichte verzekering werkgever

Het afsluiten van een verzekering voor schade die ontstaat door een bedrijfsongeval is voor uw werkgever verplicht. De schaderegeling wordt dan ook afgehandeld met de verzekering van uw werkgever en niet met uw werkgever of het bedrijf zelf. Dat is goed, want daardoor hoeft u niet bang te zijn dat een schadeclaim de relatie schaadt tussen u en uw werkgever.

Wij bieden kosteloze juridische hulp

Hebt u te maken met letselschade door een bedrijfsongeval op een bouwplaats? Neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvend en kosteloos gesprek. Tijdens dit gesprek leggen we u graag uit wat uw mogelijkheden zijn en geven we u uitvoerig advies.

Schadevergoeding berekenen

Benieuwd naar de mogelijke vergoeding van uw schade? Op onze website krijgt u direct een indicatie.

Berekenen uw vergoeding
Google

Ruim 2.000 succesvolle trajecten

Lees de ervaringen van andere mensen die wij hebben geholpen.

  • Wij werken door heel Zuid-Nederland
  • Maximale schadevergoeding
  • Uw zaak direct in behandeling

Vertel ons wat er is gebeurd.
Dat kost u niets!

We gebruiken uw gegevens alleen voor het gevraagde contact. Lees onze privacyverklaring.

Liever telefonisch advies?

085 - 0606999
Wij zijn 24/7 bereikbaar en staan direct voor u klaar bij letselschade.