Bent u gebeten door een (loslopende) hond en hebt u daarbij letsel opgelopen? Dan is het belangrijk dat u weet dat u recht hebt op schadevergoeding. Het komt nog te vaak voor dat mensen (ernstig) letsel oplopen doordat zij worden gebeten door een hond. Ook kinderen zijn vaak het slachtoffer van een hondenbeet, met letsel als gevolg. Als u letsel oploopt door een hondenbeet zijn de gevolgen vaak ernstig. U hebt mogelijk een flinke wond en wellicht zelfs blijvende littekens. De gevolgen kunnen ook groot zijn wanneer er sprake is van ernstige angstklachten. Gelukkig zijn er genoeg mogelijkheden om uw schade te verhalen. Wij helpen u daar vrijblijvend en kosteloos bij.

Een veel voorkomend probleem na een hondenbeet, is dat men een angst ontwikkelt voor honden. Dat kan worden afgedaan als lastig, of geen serieus probleem, maar de realiteit is dat u daar echt (psychisch) letsel door kunt oplopen. Veel mensen weten niet dat alle schade volledig wordt vergoed door de aansprakelijke partij, die hier veelal voor verzekerd is. Maar er zijn dus gelukkig mogelijkheden om uw schade, ook psychische, volledig vergoed te krijgen. Om dat tot op de bodem uit te zoeken bent u bij ons aan het juiste adres.

Eigenaar hond vrijwel altijd aansprakelijk voor hondenbeet

Wanneer u letsel hebt opgelopen door een hondenbeet, is onze eerste actie een vrijblijvend en kosteloos gesprek met u inplannen, om de zaak te bespreken. We bekijken dan samen alle mogelijkheden om uw schade volledig vergoed te krijgen. Dat begint met het aansprakelijk stellen van de hondeneigenaar. Het is dus belangrijk dat u de gegevens van de eigenaar van de hond kunt achterhalen. Die heeft immers in de meeste gevallen een aansprakelijkheidsverzekering die dekking biedt voor deze schade.

Als blijkt dat de eigenaar van de hond aansprakelijk is, zal deze verzekering de zaak in behandeling nemen. In de meeste gevallen is de hondeneigenaar inderdaad aansprakelijk. Artikel 6:179 BW vermeldt het volgende over de aansprakelijkheid van de hondenbezitter: “De bezitter van een dier is aansprakelijk voor de door het dier aangerichte schade, tenzij aansprakelijkheid op grond van de vorige afdeling zou hebben ontbroken indien hij de gedraging van het dier waardoor de schade werd toegebracht, in zijn macht had gehad. De bezitter van een hond is vrijwel altijd aansprakelijk voor de schade die u heeft opgelopen. Daarom wordt u geadviseerd om direct de gegevens te vragen van de persoon die bij de hond is ten tijde van het ongeval.

Hondenbeet advocaat

Hondenbezitter hoeft niet schuldig te zijn

De aansprakelijkheid van de hondenbezitter is gebaseerd op een risicoaansprakelijkheid, wat betekent dat het niet van belang is of de bezitter schuld heeft aan het incident. Zelfs als de eigenaar alle voorzorgsmaatregelen heeft genomen en de hond nog steeds bijt, blijft de eigenaar aansprakelijk.

De hondenbezitter is niet aansprakelijk wanneer een geslaagd beroep kan worden gedaan op overmacht. Overmacht betekent dat de eigenaar van de hond geen invloed kon uitoefenen op de situatie en dat het incident buiten zijn controle lag.

Wat te doen na een hondenbeet?

U kunt het beste het volgende doen indien u bent gebeten door een hond:

 • Noteer de gegevens van de eigenaar van de hond.
 • Vraag de hondeneigenaar om diens verzekeringsgegevens. Letselschade door een hondenbeet valt namelijk onder de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP).
 • Noteer de gegevens van eventuele getuigen.
 • Laat uw verwondingen medisch behandelen door de huisarts of het ziekenhuis.
 • Maak foto’s van de hondenbeet, om het letsel te documenteren.
 • Noteer alle relevante details over het incident, zoals de locatie, de tijd en een beschrijving van de gebeurtenis.
 • Maak foto’s van de opgelopen schade. Denk bijvoorbeeld aan een kapotte jas, broek, bril etc.
 • Documenteer uw schade, houd nauwkeurig bij welke schade u hebt geleden als gevolg van het ongeval.
 • Neem zo snel mogelijk contact met een van onze letselschade advocaten.

Kosteloze juridische hulp na hondenbeet

Letseldirect regelt uw letselschadezaak geheel kosteloos. Want behalve de schadekosten claimen wij de kosten voor onze juridische hulp namelijk óók op de aansprakelijke wederpartij. Op grond van artikel 6:96 BW heeft het slachtoffer recht op vergoeding van redelijke kosten van juridische bijstand, waaronder de kosten van een letselschadeadvocaat. Deze kosten worden beschouwd als een onderdeel van de geleden schade die vergoed dient te worden. De kosten voor juridische hulp moeten worden vergoed door de AVP verzekeraar van de hondenbezitter of door de hondenbezitter zelf.

Een rechtvaardige schadevergoeding

U kunt schade oplopen op diverse vlakken. Denkt u bijvoorbeeld aan de volgende schadeposten:

 • Medische kosten: Dit omvat alle kosten die verband houden met medische behandelingen, zoals kosten voor pijnmedicatie, fysiotherapeutische behandelingen, verbruik van het eigen risico en kosten voor plastische chirurgie.
 • Zaakschade: Denk hierbij aan beschadiging van uw kleding als gevolg van de hondenbeet.
 • Kosten van huishoudelijke hulp: Als het letsel het slachtoffer beperkt in het uitvoeren van huishoudelijke taken, kunnen de kosten voor het inhuren van huishoudelijke hulp vergoed worden.
 • Studievertraging
 • Kosten zonder nut: U heeft kosten gemaakt, maar van deze kosten heeft u door het ongeval geen nut gehad.
 • Smartengeld

U doet er goed aan een letselschadeadvocaat in te schakelen, die ervoor zorgt dat u de maximale schadevergoeding ontvangt waar u recht op hebt.

Wat is smartengeld?

Smartengeld is een vergoeding voor de pijn en het leed dat u heeft ervaren als gevolg van de hondenbeet en kan bijdragen aan het vergemakkelijken van het herstelproces en het bieden van een zekere vorm van genoegdoening.

Bij het vaststellen van het smartengeld wordt rekening gehouden met verschillende factoren, waaronder de ernst van het letsel, de aard en duur van de opgelopen verwondingen, de duur van het herstelproces en de mogelijk blijvende gevolgen zoals littekens, pijnklachten en psychisch leed.

Belang van een advocaat na een hondenbeet

Het is van belang dat u zich tijdig laat bijstaan door een advocaat die het gehele traject voor u afwikkelt. Hebt u letsel opgelopen doordat u bent gebeten door een hond? Neem dan gratis en vrijblijvend contact met ons op, zodat we samen uw mogelijkheden kunnen bekijken. Tijdens dit gesprek bespreken we graag welke stappen we moeten zetten en geven we u uitvoerig advies naar aanleiding van uw hondenbeet. Wij zetten alles op alles om uw volledige schade aan te tonen en vergoed te krijgen.

Schadevergoeding berekenen

Benieuwd naar de mogelijke vergoeding van uw schade? Op onze website krijgt u direct een indicatie.

Berekenen uw vergoeding
Google

Ruim 2.000 succesvolle trajecten

Lees de ervaringen van andere mensen die wij hebben geholpen.

 • Wij werken door heel Zuid-Nederland
 • Maximale schadevergoeding
 • Uw zaak direct in behandeling

Vertel ons wat er is gebeurd.
Dat kost u niets!

We gebruiken uw gegevens alleen voor het gevraagde contact. Lees onze privacyverklaring.

Liever telefonisch advies?

085 - 0606999
Wij zijn 24/7 bereikbaar en staan direct voor u klaar bij letselschade.