In Nederland registreert men elk jaar ongeveer 150.000 hondenbeten. In werkelijkheid zijn dit er waarschijnlijk nog veel meer. Kinderen zijn helaas vaker het slachtoffer van bijtincidenten dan volwassenen. Gelukkig eindigt niet iedere hondenbeet in het ziekenhuis, maar soms houden kinderen hier blijvende en ernstige littekens aan over. Afhankelijk van de aard van de verwondingen kan een hondenbeet bijdragen tot een levenslange angst voor honden. Voor alle gevolgen die slachtoffers ervaren van hondenbeten, zowel fysieke als mentale, is een schadevergoeding op zijn plaats. Een vergoeding in smartengeld voor de opgelopen hondenbeet is hierbij ook een mogelijkheid. 

Aansprakelijkheid hondenbezitter na een hondenbeet

De wettelijke grondslag van de risicoaansprakelijkheid van de bezitter van een dier ligt in artikel 6:179 Burgerlijk Wetboek:

De bezitter van een dier is aansprakelijk voor de door het dier aangerichte schade, tenzij aansprakelijkheid op grond van de vorige afdeling zou hebben ontbroken indien hij de gedraging van het dier waardoor de schade werd toegebracht, in zijn macht zou hebben gehad.

De bezitter van een dier is volgens artikel 3:107 diegene die het dier voor zichzelf houdt. In de meeste gevallen is dit de eigenaar die tevens het dier onderhoudt.

Smartengeld hondenbeet

Dat wil zeggen

Een hondeneigenaar is altijd verantwoordelijk voor de gedragingen van zijn hond, ook wanneer de bezitter alle maatregelen neemt die van hem verwacht worden. De vergoedbare schade dient door het dier te zijn aangericht. De letselschade kan direct door de hondenbeet zelf komen, maar ook door infecties, psychische klachten of zichtbare littekens, waarbij een smartengeld vergoeding voor de hondenbeet ook een rol speelt.

Wat betekent dat voor u?

Verzamel zoveel mogelijk bewijs van uw ongeval en informeer bij letsel altijd uw huisarts. Eenmaal aangetoond dat u letsels heeft wegens een hondenbeet, zullen wij de hondeneigenaar aansprakelijk stellen. In de meeste gevallen hebben hondeneigenaren een verzekering, uw schade claimen wij dan bij die verzekeraar. Mocht dit niet het geval zijn, dient u rekening te houden met het feit dat uw vergoeding betaald wordt door de hondeneigenaar. Er kan daarbij niet meer gevraagd worden dan de eigenaar bezit.

Hoogte van smartengeld na een hondenbeet

U heeft bij een hondenbeet altijd recht op smartengeld. Bij het bepalen van de hoogte van het smartengeld worden de volgende factoren in overweging genomen:

  • De aard en ernst van het letsel spelen een belangrijke rol. Hoe ernstiger het letsel, hoe hoger de vergoeding meestal zal zijn.
  • De duur en intensiteit van het lijden. Hoe langer het slachtoffer pijn en ongemak heeft ervaren, hoe hoger de vergoeding kan zijn.
  • De impact op het dagelijks leven van het slachtoffer wordt meegenomen. Als het letsel grote gevolgen heeft gehad voor de levenskwaliteit en zelfredzaamheid, kan dit resulteren in een hogere vergoeding.
  • Psychische gevolgen: Wordt het slachtoffer geconfronteerd met angst, depressie, trauma of andere psychische problemen als gevolg van het letsel?
  • Behandelingsduur en -intensiteit: Hoelang duurde de medische behandeling en welke impact had dit op het leven van het slachtoffer?
  • Leeftijd van het slachtoffer: Jonge slachtoffers krijgen vaak hogere bedragen aan smartengeld toegekend.
  • Eerdere uitspraken in vergelijkbare zaken worden gebruikt om de hoogte van het smartengeld te bepalen.

Bij het begroten van de smartengeldvergoeding na een hondenbeet moet specifiek rekening worden gehouden met een mogelijk opgelopen litteken en met de psychische klachten van het slachtoffer. Een bijtwond in een arm, been of in het gezicht laat vaak een ontsierend litteken achter. Daarnaast kan een aanval van een hond leiden tot psychische klachten zoals angst voor honden en onzekerheid over opgelopen littekens.

Het exacte bedrag aan smartengeld varieert sterk, afhankelijk van de specifieke omstandigheden van elk geval en de jurisprudentie in het desbetreffende rechtsgebied. Een ervaren letselschadeadvocaat kan helpen bij het beoordelen van de situatie en het streven naar een passende vergoeding voor het geleden leed.

Voorbeeld van smartengeld na een hondenbeet

In een uitspraak gewezen door de rechtbank Amsterdam (ECLI:NL:RBAMS:2018:7861) heeft het slachtoffer letsel opgelopen door een hond. Het slachtoffer is als gevolg van de hondenbeet het bovenste vingerkootje van haar linker wijsvinger verloren. 

Door de rechtbank wordt het smartengeld vastgesteld op een bedrag van € 7.500. Het slachtoffer heeft namelijk door de hondenbeet ernstig letsel aan de wijsvinger van haar linkerhand opgelopen. Haar wijsvinger is immers tot het eerste vingerkootje geamputeerd. Bovendien is tijdens het genezingsproces sprake geweest van een infectie waardoor het herstel langer duurde.

Het slachtoffer heeft aangegeven dat het ongeval voor haar een traumatische ervaring was en dat zij daar psychische gevolgen van heeft ondervonden en ondervindt. Tot slot is voldoende aannemelijk dat het slachtoffer door het letsel hinder ondervindt bij de uitvoering van haar werkzaamheden en bij het uitoefenen van haar hobby’s.

Wij bieden kosteloze juridische hulp

Hebt u letselschade opgelopen door een hondenbeet? Neem dan gerust contact op met onze ervaren letselschadeadvocaten en juristen. Hondenbeten komen regelmatig voor in onze praktijk. Wij zullen tijdens een vrijblijvend en kosteloos gesprek uw mogelijkheden bespreken en u uitvoerig advies geven.

Lees hier nog meer relevante artikelen:

Schadevergoeding berekenen

Benieuwd naar de mogelijke vergoeding van uw schade? Op onze website krijgt u direct een indicatie.

Berekenen uw vergoeding
Google

Ruim 2.000 succesvolle trajecten

Lees de ervaringen van andere mensen die wij hebben geholpen.

  • Wij werken door heel Zuid-Nederland
  • Maximale schadevergoeding
  • Uw zaak direct in behandeling

Vertel ons wat er is gebeurd.
Dat kost u niets!

We gebruiken uw gegevens alleen voor het gevraagde contact. Lees onze privacyverklaring.

Liever telefonisch advies?

085 - 0606999
Wij zijn 24/7 bereikbaar en staan direct voor u klaar bij letselschade.