Wat is zorgschade en wanneer heeft u er recht op?

15 juni 2023

Wanneer u letselschade oploopt, bijvoorbeeld als gevolg van een verkeersongeval of een bedrijfsongeval, krijgt u te maken met verschillende vormen van schade. Een van de mogelijke schadecomponenten is zorgschade. Deze schadepost omvat de kosten van verzorging, verpleging en voorzieningen voor slachtoffers van ongevallen. De schade moet worden vergoed door de aansprakelijke partij. De advocaten van LetselDirect kunnen u hierin adviseren en u begeleiden bij het claimproces.

Zorgschade

Zorgschade omvat de kosten voor verzorging, verpleging en begeleiding die het slachtoffer na een ongeval dient te maken. Bij het vaststellen van de schadepost zorgschade onderscheiden we de volgende vormen van zorg en hulp:

  • Verzorging en verpleegkundige zorg (inclusief thuiszorg)
  • Huishoudelijke hulp
  • Overige noodzakelijke hulp, zoals tuinieren en dieren verzorgen
  • Overige zorg, zoals mantelzorg

Naast bovengenoemde vormen van zorg en hulp kunnen ook andere voorzieningen onderdeel zijn van zorgschade, zoals een vervoersvoorziening. Het is belangrijk om te benadrukken dat letselschadeslachtoffers recht hebben op een schadevergoeding voor geleden en nog te lijden zorgschade. De kosten voor zorg en hulpverlening kunnen aanzienlijk zijn en vaak langdurig kan aanhouden.

zorgschade letselschade

Handreiking Zorgschade

De Letselschade Raad heeft een speciale leidraad ontwikkeld over de afwikkeling van zorgschade, waarin staat dat slachtoffers recht hebben op vergoeding van noodzakelijke zorg. De leidraad biedt meer duidelijkheid voor het bepalen van de zorgbehoefte en de hoogte van de zorgkosten. Dit instrument van De Letselschade Raad heeft tot doel de positie van letselschadeslachtoffers te verbeteren.

Voorkom onduidelijkheid 

De benadeelde kan na een aansprakelijkheidsscheppende gebeurtenis een beroep doen op twee systemen. Enerzijds rust op de aansprakelijke partij een schadevergoedingsverplichting. Anderzijds kan een slachtoffer, onder omstandigheden, ook aanspraak maken op publiekrechtelijke regelingen.  Voor veel soorten zorg en voorzieningen bestaan er publiekrechtelijke regelingen, zoals de Wet langdurige zorg (Wlz), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Problematisch is dat door de samenloop van publiekrechtelijke en civielrechtelijke trajecten slachtoffers “van het kastje naar de muur” worden gestuurd. Voor bijvoorbeeld een noodzakelijke woningaanpassing verwijst de aansprakelijkheidsverzekeraar slachtoffers door naar de gemeente, die hen op haar beurt terugverwijst naar de verzekeringsmaatschappij. Wanneer dit gebeurt, kan LetselDirect u helpen. De instelling waar u uw aanvraag indient, moet deze in behandeling nemen en uw belang moet centraal staan.

Hoogte van de zorgschade

Het vaststellen van de omvang van zorgschade vereist deskundigheid. Daarbij dient een passend uurtarief te worden gehanteerd. Aansluiting kan daarbij worden gezocht bij een in de rechtspraak vastgesteld redelijk uurtarief. Ten aanzien van het vaststellen van de omvang van de zorgbehoefte is in het Kruidhoff-arrest bepaald dat verleende zorg door familieleden en vrienden voor vergoeding in aanmerking komt voor zover het normaal en gebruikelijk is dat de werkzaamheden worden verricht door professionele, voor hun diensten gehonoreerde hulpverleners.

Meer weten

Heeft u letselschade opgelopen en wilt u uw zaak voor advies aan ons voorleggen? Of wilt u meer weten over zorgclaims of andere declaratieonderdelen? Neem dan gerust geheel vrijblijvend contact met ons op.

Schadevergoeding berekenen

Benieuwd naar de mogelijke vergoeding van uw schade? Op onze website krijgt u direct een indicatie.

Berekenen uw vergoeding
Google

Ruim 2.000 succesvolle trajecten

Lees de ervaringen van andere mensen die wij hebben geholpen.

  • Wij werken door heel Zuid-Nederland
  • Maximale schadevergoeding
  • Uw zaak direct in behandeling

Vertel ons wat er is gebeurd.
Dat kost u niets!

We gebruiken uw gegevens alleen voor het gevraagde contact. Lees onze privacyverklaring.

Liever telefonisch advies?

085 - 0606999
Wij zijn 24/7 bereikbaar en staan direct voor u klaar bij letselschade.