Wat is productaansprakelijkheid?

11 mei 2023

We maken allemaal wel eens mee dat een aangekocht product tegenvalt of al snel kapot gaat. Dan neemt u contact op met de verkoper, want meestal heeft u recht op een nieuw product, of u krijgt het aankoopbedrag terug. Maar in zeer ernstige gevallen, als er sprake is van gezondheidsschade door een gebrekkig product, kan uw leven voorgoed getekend zijn. Dan is het goed te weten dat uw letselschade kan worden verhaald op de producent of de verkoper. Van productaansprakelijkheid is sprake indien een gebruiker van het product schade lijdt door een gebrekkig product.

Artikel 6:186 BW

In artikel 6:186 BW staan de vereisten voor een gebrekkig product vermeld. Een product is gebrekkig, indien het niet de veiligheid biedt die men daarvan mag verwachten, alle omstandigheden in aanmerking genomen en in het bijzonder a. de presentatie van het product; b. het redelijkerwijs te verwachten gebruik van het product; c. het tijdstip waarop het product in het verkeer werd gebracht. Een product is gebrekkig indien het ook bij normaal gebruik niet de veiligheid biedt die men daarvan mag verwachten. Het in het verkeer brengen van een product dat schade veroorzaakt bij normaal gebruik voor het doel waarvoor het is bestemd, is onrechtmatig. Een product behoort de veiligheid te bieden die de gebruiker mag verwachten. Bij de beoordeling hiervan moeten alle omstandigheden van het geval in aanmerking worden genomen.

productaansprakelijkheid - gebrekkig product

Productaansprakelijkheid

Producenten zijn verplicht om veilige producten in het verkeer te brengen. Zij moeten de risico’s zorgvuldig onderzoeken en hun klanten daarover informeren. Als een product gebrekkig is en u schade lijdt, is de fabrikant of verkoper van het product aansprakelijk. Als consument bent u namelijk wettelijk beschermd tegen de gevolgen van een gebrekkig product.

Complexe zaken

Toch betekent het helaas niet dat het ingeval van productaansprakelijkheid eenvoudig is om letselschade op een producent te verhalen. Het is immers aan de benadeelde om te bewijzen dat hij letsel heeft opgelopen door het normale gebruik van het product. Producenten trekken bovendien vaak alles uit de kast om te voorkomen dat een product als onveilig wordt bestempeld, in een poging reputatieschade en financiële schade te voorkomen. Het gaat daarom om complexe zaken, waarvoor u een lange adem moet hebben. Daarom is de hulp van een gespecialiseerde advocaat onmisbaar.

Voorbeeld van productaansprakelijkheid

Daniëlle koopt een nieuwe fiets bij een rijwielhandelaar. Als ze met haar aanwinst naar huis fietst, raakt het stuur plotseling los. Daniëlle komt daarbij lelijk ten val, loopt diverse kneuzingen op en kan haar werk enkele weken niet doen. Omdat de rijwielhandelaar bij aflevering van de fiets heeft nagelaten goed te controleren of het stuur goed vast zat, is de verkoper aansprakelijk. De verzekeraar van de winkel vergoedt dan ook de financiële schade die Daniëlle heeft geleden. Daarnaast heeft ze recht op smartengeld.

U kunt bij ons terecht

LetselDirect staat letselschadeslachtoffers bij, ook in productaansprakelijkheidszaken. Het is onze taak om te bewijzen dat de letselschade is veroorzaakt door het product. Daarnaast zetten we alle geleden schade op een rij en dienen we bij de producent en/of de verkoper een schadeclaim in. Zo kunnen we stap voor stap de producent dwingen om verantwoordelijkheid te nemen en de schade te vergoeden.

Neem contact op!

Heeft u te maken gehad met een gebrekkig product? Of heeft u letselschade opgelopen bij een ongeval en wilt u een letselschadezaak aan ons voorleggen? Neem gerust contact met ons op.

Schadevergoeding berekenen

Benieuwd naar de mogelijke vergoeding van uw schade? Op onze website krijgt u direct een indicatie.

Berekenen uw vergoeding
Google

Ruim 2.000 succesvolle trajecten

Lees de ervaringen van andere mensen die wij hebben geholpen.

  • Wij werken door heel Zuid-Nederland
  • Maximale schadevergoeding
  • Uw zaak direct in behandeling

Vertel ons wat er is gebeurd.
Dat kost u niets!

We gebruiken uw gegevens alleen voor het gevraagde contact. Lees onze privacyverklaring.

Liever telefonisch advies?

085 - 0606999
Wij zijn 24/7 bereikbaar en staan direct voor u klaar bij letselschade.