Verhuurder aansprakelijk stellen voor letselschade

27 juni 2023

Als huurder van een woning of bedrijfsruimte verwacht u een veilige omgeving waarin u kunt wonen of werken. Helaas kan het soms gebeuren dat er letselschade ontstaat als gevolg van gebreken aan de gehuurde ruimte. In dergelijke gevallen kan de verhuurder aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade. U kunt de verhuurder mogelijk aansprakelijk stellen op grond van artikel 7:208 BW, 6:174 BW en 6:162 BW.

Verhuurder aansprakelijk stellen op grond van artikel 7:208 BW – Gebreken aan de gehuurde ruimte

Op grond van artikel 7:208 BW is de verhuurder verplicht om de gehuurde ruimte in goede staat aan de huurder ter beschikking te stellen. Als er sprake is van een gebrek aan de gehuurde ruimte, zoals een losliggende tegel, een gebrekkige trap of een ondeugdelijke elektrische installatie, kan de verhuurder aansprakelijk worden gesteld voor eventuele letselschade die hierdoor ontstaat. Daarbij is het van belang dat het gebrek aan de verhuurder is toe te rekenen. De verhuurder heeft een zorgplicht en dient tijdig maatregelen te nemen om gebreken te verhelpen of te waarschuwen voor mogelijke gevaren. De verhuurder is tot vergoeding van de door een gebrek veroorzaakte schade verplicht, indien het gebrek na het aangaan van de overeenkomst is ontstaan en aan hem is toe te rekenen.

Verhuurder aansprakelijk stellen op grond van artikel 6:174 BW – Aansprakelijkheid voor een gebrekkig opstal

Op grond van artikel 6:174 BW is de bezitter van een opstal aansprakelijk voor schade als gevolg van een gebrek. Allereerst dient de verhuurder tevens eigenaar te zijn van het pand. Voorts moet u aantonen dat het opstal niet voldeed aan de eisen die u daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen. Er is sprake van een gebrekkig opstal ingeval van een instortende muur of een ondeugdelijke leuning. Het gebrek moet een gevaar in het leven hebben geroepen voor personen en zaken. De verhuurder kan aansprakelijk worden gesteld als aan deze vereisten is voldaan. De verhuurder heeft een zorgplicht. Deze zorgplicht houdt in de verhuurder regelmatig onderhoud moet plegen aan het opstal en eventuele gebreken tijdig moet verhelpen.

Samenloop van artikel 7:208 BW en 6:174 BW

In gevallen waarin er sprake is van letselschade als gevolg van gebreken aan de gehuurde ruimte, is samenloop mogelijk. Het slachtoffer kan zowel een beroep doen op artikel 7:208 BW als artikel 6:174 BW. Artikel 7:208 BW richt zich specifiek op de aansprakelijkheid van de verhuurder voor gebreken aan de gehuurde ruimte. Artikel 6:174 BW richt zich op de aansprakelijkheid van de bezitter van een opstal voor gebreken aan de opstal. Als de verhuurder tevens eigenaar is van het pand en er is sprake van een gebrek aan de opstal, kan de huurder een beroep doen op zowel artikel 7:208 BW als artikel 6:174 BW om de verhuurder aansprakelijk te stellen voor de letselschade.

Verhuurder aansprakelijk stellen voor letselschade

Verhuurder aansprakelijk stellen op grond van artikel  6:162 BW – Onrechtmatige daad

Op grond van artikel 6:162 BW kan de verhuurder aansprakelijk worden gesteld voor letselschade als gevolg van een onrechtmatige daad. Als sprake is van een zorgplichtschending, bijvoorbeeld door nalatigheid of gebrekkig onderhoud, kan er sprake zijn van een onrechtmatige daad. Het is hierbij belangrijk om aan te tonen dat de verhuurder in strijd handelde met de zorgvuldigheidsnormen.

Daarbij wordt getoetst aan de Kelderluikcriteria: (i) in hoeverre is niet-inachtneming van de vereiste oplettendheid en voorzichtigheid waarschijnlijk, (ii) hoe groot is de kans dat daaruit ongevallen ontstaan, (iii) hoe ernstig kunnen de gevolgen zijn, en (iv) in hoeverre is het nemen van veiligheidsmaatregelen bezwaarlijk.

Het is essentieel om te benadrukken dat de aansprakelijkheid van een verhuurder afhangt van de specifieke omstandigheden van het geval.

Heeft u letselschade opgelopen als gevolg van een gebrek aan de gehuurde ruimte? Neem dan gerust contact met ons op voor een kosteloos en vrijblijvend gesprek.

Schadevergoeding berekenen

Benieuwd naar de mogelijke vergoeding van uw schade? Op onze website krijgt u direct een indicatie.

Berekenen uw vergoeding
Google

Ruim 2.000 succesvolle trajecten

Lees de ervaringen van andere mensen die wij hebben geholpen.

  • Wij werken door heel Zuid-Nederland
  • Maximale schadevergoeding
  • Uw zaak direct in behandeling

Vertel ons wat er is gebeurd.
Dat kost u niets!

We gebruiken uw gegevens alleen voor het gevraagde contact. Lees onze privacyverklaring.

Liever telefonisch advies?

085 - 0606999
Wij zijn 24/7 bereikbaar en staan direct voor u klaar bij letselschade.