TSB-regeling voor slachtoffers beroepsziekten

19 mei 2023

Bent u ziek geworden doordat u met gevaarlijke stoffen heeft gewerkt? Dan komt u vanaf 1 januari 2023 wellicht in aanmerking voor een eenmalige tegemoetkoming op grond van de TSB-regeling (Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten). De regeling is bedoeld voor mensen die ziek zijn geworden omdat ze in het verleden gewerkt hebben met stoffen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid.

De tegemoetkoming kan worden aangevraagd bij het Instituut voor Slachtoffers Beroepsziekten door Gevaarlijke Stoffen (ISBG). Het instituut onderzoekt of u aan de voorwaarden voldoet. Als dat het geval is, dan krijgt u een eenmalige tegemoetkoming van € 22.839. Dit bedrag zal jaarlijks worden geïndexeerd.

De TSB-regeling geldt voor de volgende beroepsziekten:

  • Longkanker door asbest
  • Allergische beroepsastma
  • Schildersziekte (OPS/CSE)

De komende jaren zullen meer beroepsziekten aan deze lijst worden toegevoegd. Welke beroepsziekten en wanneer dit zal gebeuren, wordt bepaald door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zolang een beroepsziekte niet op de lijst beroepsziekten staat, kan voor die beroepsziekte geen tegemoetkoming worden toegekend.

TSB-regeling tegemoetkoming beroepsziekten

U kunt een tegemoetkoming krijgen als:

  • U een ziekte heeft die onder de TSB-regeling valt;
  • U tijdens uw werk bent blootgesteld aan gevaarlijke stoffen en als gevolg daarvan ziek bent geworden (in loondienst of als zzp’er);
  • Uw arbeidsovereenkomst of andere overeenkomst onder de Nederlandse wet valt;
  • U een diagnose van een medisch specialist of bedrijfsarts heeft voor uw ziekte.

Samenloop TSB-regeling en schadevergoeding van werkgever

Is uw (voormalige) werkgever of opdrachtgever aansprakelijk voor uw gezondheidsschade? Dan krijgt u van de werkgever of opdrachtgever misschien een schadevergoeding. Indien u een schadevergoeding van uw werkgever of opdrachtgever krijgt nadat u een tegemoetkoming heeft ontvangen op grond van de TSB-regeling, kan het zijn dat u de vergoeding geheel of gedeeltelijk moet terugbetalen.

Schade verhalen op de werkgever

Waarschijnlijk vergoedt deze eenmalige en beperkte compensatie lang niet al uw schade. Slachtoffers van beroepsziekten en hun gezinnen bevinden zich vaak in schrijnende situaties. Het aansprakelijk stellen van de werkgever is dan een verstandige stap. Maar de vaak moeizame schaderegeling waarmee slachtoffers te maken krijgen, speelt daarbij een negatieve rol.

Daarom is het verstandig om hulp te zoeken bij een gespecialiseerde advocaat, zoals de advocaten van LetselDirect. Heeft u letselschade opgelopen en wilt u advies over uw zaak? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

Schadevergoeding berekenen

Benieuwd naar de mogelijke vergoeding van uw schade? Op onze website krijgt u direct een indicatie.

Berekenen uw vergoeding
Google

Ruim 2.000 succesvolle trajecten

Lees de ervaringen van andere mensen die wij hebben geholpen.

  • Wij werken door heel Zuid-Nederland
  • Maximale schadevergoeding
  • Uw zaak direct in behandeling

Vertel ons wat er is gebeurd.
Dat kost u niets!

We gebruiken uw gegevens alleen voor het gevraagde contact. Lees onze privacyverklaring.

Liever telefonisch advies?

085 - 0606999
Wij zijn 24/7 bereikbaar en staan direct voor u klaar bij letselschade.