Buitengerechtelijke kosten bij letselschade

10 juli 2023

Wanneer u bij een ongeval letselschade heeft opgelopen en iemand anders daarvoor aansprakelijk is, dan heeft u recht op volledige vergoeding van uw schade. Het gaat dan om vergoeding van alle gemaakte kosten, gemiste inkomsten en smartengeld. Omdat de afhandeling van de schade complex is en er vaak stevig onderhandeld moet worden met de aansprakelijke partij, is het inschakelen van een advocaat verstandig. Maar veel slachtoffers laten dit achterwege. Omdat ze in de veronderstelling zijn dat zij de buitengerechtelijke kosten zelf moeten betalen. In dit artikel leggen we u uit waarom u zich over onze kosten geen zorgen hoeft te maken. In de meeste gevallen kost het inschakelen van een advocaat in letselschadezaken u niets, maar levert het u juist geld op.

Advocaten leveren de hoogste kwaliteit

Bij letselschadezaken is bijstand van een advocaat nodig om voor u het best mogelijke resultaat te behalen. Advocaten zijn geregistreerd bij de Nederlandse Orde van Advocaten en dienen zich te houden aan de kwaliteitseisen van de advocatuur. Letselschadeadvocaten hebben een specialisatieopleiding voltooid en zijn vaak lid van de specialisatievereniging LSA. Deze waarborgen zorgen ervoor dat advocaten hun cliënten de hoogste kwaliteit van rechtshulp kunnen leveren.

Wat zijn buitengerechtelijke kosten?

De buitengerechtelijke kosten zijn de kosten die betrekking hebben op de werkzaamheden van de advocaat. Deze werkzaamheden bestaan onder andere uit het opstellen van het dossier, het aansprakelijk stellen van de tegenpartij, het opvragen en doornemen van medische informatie, het in kaart brengen van de omvang van de schade, het voeren van inhoudelijke correspondentie en het doen van afwikkelingsvoorstellen.

Buitengerechtelijke kosten letselschade

Onze kosten worden door de wederpartij betaald

Hoge kwaliteit gaat vaak gepaard met hoge kosten en inderdaad liggen de tarieven van advocaten doorgaans hoger dan die van belangenbehartigers die niet aan de hoge kwaliteitseisen hoeven te voldoen. Gelukkig betekent dit niet dat een advocaat onbetaalbaar is. Sterker nog, iedereen kan gebruikmaken van de diensten van een gespecialiseerde letselschadeadvocaat.

In artikel 6:96 lid 2 sub c van het Burgerlijk Wetboek is namelijk geregeld dat de aansprakelijke partij ook de kosten moet vergoeden die dienen ter vaststelling van de schade van het slachtoffer. De aansprakelijke partij is verplicht om de buitengerechtelijke kosten te voldoen, zo lang deze kosten aan de vereisten van artikel 6:96 BW voldoen. Dat betekent in de praktijk dat ingeval van erkenning van de aansprakelijkheid de inschakeling van een gespecialiseerde letselschadeadvocaat u niets kost, omdat de advocaatkosten door de wederpartij worden betaald.

Buitengerechtelijke kosten: dubbele redelijkheidstoets

Bepalend voor toewijzing is de vraag of is voldaan aan de dubbele redelijkheidstoets. De dubbele redelijkheidstoets omvat de volgende vereisten:

  1. De advocaatkosten komen voor vergoeding in aanmerking als het redelijk en noodzakelijk was daarvoor deskundige bijstand in te roepen;
  2. De daarvoor gemaakte kosten dienen naar hun omvang redelijk te zijn.

Of deze kosten redelijk zijn, hangt af van al de omstandigheden van het geval. Denk hierbij aan het gehanteerde uurtarief, de complexiteit van de zaak, de omvang van de schade en de houding van de aansprakelijke partij. De verzekeraar beoordeeld of de kosten die zijn gemaakt redelijk zijn. De kosten die redelijk zijn komen voor vergoeding in aanmerking.

Wij zorgen voor een hogere schadevergoeding

De inschakeling van een advocaat in letselschadezaken is verstandig. Slachtoffers die geen gebruik maken van een rechtshulpverlener ontvangen doorgaans een lagere schadevergoeding dan slachtoffers die wel een advocaat inschakelen. Bijstand van een advocaat kost u dus geen geld, het levert u juist geld op.

Neem contact op met LetselDirect

Wilt u meer weten over wat de advocaten van LetselDirect voor u kunnen betekenen? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

Schadevergoeding berekenen

Benieuwd naar de mogelijke vergoeding van uw schade? Op onze website krijgt u direct een indicatie.

Berekenen uw vergoeding
Google

Ruim 2.000 succesvolle trajecten

Lees de ervaringen van andere mensen die wij hebben geholpen.

  • Wij werken door heel Zuid-Nederland
  • Maximale schadevergoeding
  • Uw zaak direct in behandeling

Vertel ons wat er is gebeurd.
Dat kost u niets!

We gebruiken uw gegevens alleen voor het gevraagde contact. Lees onze privacyverklaring.

Liever telefonisch advies?

085 - 0606999
Wij zijn 24/7 bereikbaar en staan direct voor u klaar bij letselschade.