Arbeidsongevallen

2 februari 2023

 

Arbeidsongevallen komen veelvuldig voor en kunnen grote gevolgen hebben.

Een ongeluk zit in een klein hoekje, ook op de werkvloer. Het aantal ongevallen stijgt, vooral onder jongeren, uitzendkrachten en flexwerkers. De inspectie ontvangt ieder jaar tussen de 3.000 en 4.500 meldingen van ongelukken op de werkvloer. Enkele tientallen daarvan zijn ongevallen met helaas een dodelijke afloop.

Zeker in bepaalde sectoren bijv. de industrie, de bouw, de afvalverwerkingssector en de landbouw is het risico op een ongeval tijdens werktijd groot. Er wordt vaak met zware machines gewerkt waardoor de kans op ongevallen toeneemt. Ook de inzet van tijdelijke onervaren krachten kan de kans op een ongeluk verhogen.

Risico’s op de werkvloer

De belangrijkste oorzaak van arbeidsongevallen is het gebrek aan bewustzijn voor de mogelijke gevaren op de werkvloer. Hoewel werkgevers verplicht zijn de risico’s zorgvuldig in kaart te brengen en de medewerkers daarover goed voor te lichten, blijkt uit onderzoek dat er binnen veel bedrijven nog te weinig gebeurt om ongevallen te voorkomen. De verantwoordelijkheid ligt overigens niet alleen bij de werkgever, ook de werknemer heeft daarin een taak. Beiden hebben de plicht om zich aan de veiligheidsnormen te houden en melding te maken van onveilige situaties.

Arbeidsongevallen melden

Een werkgever is verplicht om een arbeidsongeval met letselschade of overlijden te melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. De inspectie onderzoekt vervolgens de toedracht van het arbeidsongeval.

De inspectie uit regelmatig kritiek op de houding van werkgevers. Zij worden geacht instructies te geven en toezicht te houden op het veilig werken van werknemers. Dit blijkt niet altijd in voldoende mate te gebeuren. Instructies worden bijvoorbeeld niet of niet regelmatig gegeven en bij veel ongevallen blijkt er sprake te zijn van onvoldoende toezicht.

Arbeidsinspectie door de werkgever niet ingeschakeld na een arbeidsongeval

Als een werkgever de arbeidsinspectie na een ongeval niet inschakelt, kan dat meewegen in de beoordeling van aansprakelijkheid. Een rechter kan dan oordelen dat de werkgever door het niet inschakelen van de arbeidsinspectie niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan en om die reden aansprakelijk is voor het ongeval. Het komt immers vaker voor dat een werkgever nalaat de arbeidsinspectie in te schakelen na een ongeval, waardoor er ook geen onderzoek naar de toedracht van het ongeval wordt gedaan door de inspectie. Daardoor wordt het voor de werknemer moelijker om aan te tonen dat het ongeval heeft plaatsgevonden op de werkvloer of gedurende de werktijd. Het door de werkgever niet inschakelen van de arbeidsinspectie kan de werkgever om die reden worden aangerekend.

Werkgeversaansprakelijkheid

Bij een arbeidsongeval waarbij de benadeelde letselschade oploopt is de werkgever in beginsel aansprakelijk, behalve als de werkgever kan aantonen dat het nodige is gedaan om het ongeval te voorkomen. Dit heet werkgeversaansprakelijkheid.

Voor de werkgever is het afsluiten van een verzekering voor ongevallen verplicht. Uw letselschade wordt dan ook geregeld met de verzekeraar van uw werkgever waardoor uw relatie met uw werkgever niet verstoord hoeft te worden.

Heeft u letselschade opgelopen door een ongeluk op uw werk en wilt u nagaan of de werkgever daarvoor aansprakelijk is?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op om de zaak te bespreken.

Schadevergoeding berekenen

Benieuwd naar de mogelijke vergoeding van uw schade? Op onze website krijgt u direct een indicatie.

Berekenen uw vergoeding
Google

Ruim 2.000 succesvolle trajecten

Lees de ervaringen van andere mensen die wij hebben geholpen.

  • Wij werken door heel Zuid-Nederland
  • Maximale schadevergoeding
  • Uw zaak direct in behandeling

Vertel ons wat er is gebeurd.
Dat kost u niets!

We gebruiken uw gegevens alleen voor het gevraagde contact. Lees onze privacyverklaring.

Liever telefonisch advies?

085 - 0606999
Wij zijn 24/7 bereikbaar en staan direct voor u klaar bij letselschade.