Smartengeld – Wat is het en hoe wordt het bepaald?

2 mei 2023

Een ongeval heeft voor het betrokken slachtoffer enorme gevolgen, zeker wanneer er sprake is van letselschade. Van de ene op de andere dag kan uw leven voorgoed veranderd zijn. Gelukkig is de veroorzaker van het ongeval, in de meeste gevallen, aansprakelijk en dient uw schade vergoed te worden. Maar hoe zit het eigenlijk met de immateriële schade, namelijk het verdriet dat de situatie veroorzaakt, de pijn van het letsel en de onzekerheid over hoe het leven verder moet? Deze omstandigheden zijn moeilijk in geld uit te drukken. Toch bestaat er ook hiervoor een schadepost: het smartengeld.

Wat is smartengeld?

Onder smartengeld wordt verstaan de financiële compensatie voor de immateriële gevolgen van het ongeval, namelijk het leed, de pijn, de onzekerheid en de ongemakken die het ongeval met zich meebrengt. Bij ongevallen met letselschade wordt er door de aansprakelijke partij altijd smartengeld vergoed.

Smartengeld-schadevergoeding-immateriele-schade

Wanneer heeft u recht op smartengeld?

In artikel 6:106 BW zijn de omstandigheden genoemd op grond waarvan aanspraak kan worden gemaakt op smartengeld. Onder de volgende omstandigheden bestaat een recht op smartengeld:

  • Doelbewust toegebrachte schade;
  • Indien de benadeelde lichamelijk letsel heeft opgelopen;
  • Schending van de eer of goede naam van een persoon;
  • Aantasting op een andere wijze;
  • Een aantasting van een nagedachtenis van een overledene.

De omvang van het smartengeld

De hoogte van het smartengeld wordt meestal vastgesteld aan de hand van al de omstandigheden van het geval, waarbij in het bijzonder bepalend zijn de aard, ernst en duur van het letsel, de pijn, de duur en de intensiteit van het verdriet en de gederfde levensvreugde die voor het slachtoffer het gevolg is van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, ook de verwachting ten aanzien van het herstel speelt een rol. De rechter heeft een grote vrijheid bij de keuze voor een bepaald smartengeldbedrag.

Tevens dient de rechter te letten op de bedragen die door Nederlandse rechters in vergelijkbare gevallen zijn toegekend, daaronder begrepen de maximaal toegekende bedragen. Dit wordt ook wel gevalsvergelijking genoemd. Op die manier kan er een onderbouwde inschatting worden gemaakt van een redelijk bedrag aan smartengeld. Vergelijkbare uitspraken zijn te vinden in de ANWB Smartengeldgids.

Toch is er in iedere letselschadezaak sprake van maatwerk. Alle relevante aspecten van het ongeval en de gevolgen ervan voor het slachtoffer moeten meegewogen worden bij de vaststelling van de hoogte van het smartengeld.

Hulp bij het verhalen van letselschade

Verzekeraars proberen altijd om tot een zo laag mogelijke schikking te komen. Dan is bijvoorbeeld het aangeboden smartengeld aan de lage kant, maar ook andere schadeposten, zoals verlies van inkomsten, ongedekte medische kosten en de kosten van noodzakelijke voorzieningen. Juist daarom is het inschakelen van een deskundige belangenbehartiger belangrijk.

Dé letselschade specialisten van Letseldirect

De advocaten van Letseldirect Advocaten zorgen ervoor dat u krijgt waar u recht op heeft. Uw belang staat voor ons centraal. Samen met u zorgen we voor een correct en volledig overzicht van de schade en een redelijk bedrag aan smartengeld. Daar kunt u op vertrouwen.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvend advies.

Schadevergoeding berekenen

Benieuwd naar de mogelijke vergoeding van uw schade? Op onze website krijgt u direct een indicatie.

Berekenen uw vergoeding
Google

Ruim 2.000 succesvolle trajecten

Lees de ervaringen van andere mensen die wij hebben geholpen.

  • Wij werken door heel Zuid-Nederland
  • Maximale schadevergoeding
  • Uw zaak direct in behandeling

Vertel ons wat er is gebeurd.
Dat kost u niets!

We gebruiken uw gegevens alleen voor het gevraagde contact. Lees onze privacyverklaring.

Liever telefonisch advies?

085 - 0606999
Wij zijn 24/7 bereikbaar en staan direct voor u klaar bij letselschade.