Letselschade veroorzaakt door een paard

19 juli 2023

Paardrijden is voor veel mensen een hobby. Maar paardrijden heeft ook risico’s. Omdat paarden grote en sterke dieren zijn, kunt u bij een val ernstig en blijvend letsel oplopen. Als paarden schrikken, kunnen ze trappen of bijten. Ook komt het regelmatig voor dat een ruiter van zijn paard wordt geworpen. Dit kan leiden tot ernstig letsel. Letselschade veroorzaakt door een paard is een serieuze zaak. Een advocaat of jurist van LetselDirect zorgt ervoor dat u de maximale schadevergoeding ontvangt.  

Welke schade kunt u claimen na letselschade door een paard?

Alle financiële gevolgen van het ongeval komen voor (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking. Denk aan medische kosten, gederfde inkomsten en smartengeld. Het is verstandig om een letselschadeadvocaat in te schakelen. De advocaat inventariseert namens u alle schade en onderhoudt de contacten met de aansprakelijke partij.

Eigenaar paard meestal aansprakelijk

Als u valt van uw eigen paard, dan kunt u niemand aansprakelijk stellen. Als u op het paard van iemand anders rijdt, zoals bijvoorbeeld een manege, dan is dat een ander verhaal.

Op grond van artikel 6:179 BW is de eigenaar van een paard in beginsel aansprakelijk voor de letselschade die ontstaat door het paard. In dit artikel staat vermeld dat de eigenaar van een dier aansprakelijk is voor alle schade veroorzaakt door het gedrag van het dier. Daarom is bij een val van een paard de eigenaar van het dier in beginsel verplicht om uw schade te vergoeden.

Indien het paard bij een manege staat, dan is de manege op grond van artikel 6:181 BW aansprakelijk voor de door u te lijden en geleden schade. De manege gebruikt het paard immers in de uitoefening van het bedrijf.

Artikel 6:179 BW betreft een risicoaansprakelijkheid. Bij risicoaansprakelijkheid wordt aansprakelijkheid erkend ook al heeft de eigenaar geen schuld aan het ontstaan van het ongeval.

Letselschade veroorzaakt door paard

Letselschade door een paard: eigen schuld

De vergoedingsplicht van de manege of de eigenaar wordt vaak verminderd met de mate van eigen schuld aan de zijde van de ruiter. Een ruiter dient namelijk bedacht te zijn op het onberekenbare gedrag van een paard. Of sprake is van eigen schuld hangt af van al de omstandigheden van het geval. De tegenpartij zal bij een beroep op eigen schuld feiten en omstandigheden moeten stellen en zonodig bewijzen. Het is vervolgens aan het slachtoffer om feiten en omstandigheden aan te voeren die toepassing van de billijkheidscorrectie in haar/zijn voordeel kunnen rechtvaardigen.

Gratis juridische bijstand

Nu artikel 6:179 BW een risicoaansprakelijkheid behelsd, wordt de aansprakelijkheid in de meeste gevallen erkend. Artikel 6:96 BW brengt met zich mee dat redelijke kosten van juridische bijstand onderdeel uitmaken van de schade van het slachtoffer en dus vergoed dienen te worden door de tegenpartij. De kosten voor juridische hulp worden dus in de meeste gevallen vergoed door wederpartij.

Wilt u meer weten?

Bent u gewond geraakt tijdens het paardrijden? De advocaten van LetselDirect staan ​​voor u klaar om uw schade te verhalen bij de wederpartij. Neem gerust contact met ons op om uw zaak te bespreken.

Schadevergoeding berekenen

Benieuwd naar de mogelijke vergoeding van uw schade? Op onze website krijgt u direct een indicatie.

Berekenen uw vergoeding
Google

Ruim 2.000 succesvolle trajecten

Lees de ervaringen van andere mensen die wij hebben geholpen.

  • Wij werken door heel Zuid-Nederland
  • Maximale schadevergoeding
  • Uw zaak direct in behandeling

Vertel ons wat er is gebeurd.
Dat kost u niets!

We gebruiken uw gegevens alleen voor het gevraagde contact. Lees onze privacyverklaring.

Liever telefonisch advies?

085 - 0606999
Wij zijn 24/7 bereikbaar en staan direct voor u klaar bij letselschade.