Gevaarzetting door supermarkt

14 mei 2023

Het komt wel eens voor dat een klant in een supermarkt ten val komt door een gevaarzettende situatie. De supermarkt wordt dan aangesproken voor de schade die de klant heeft opgelopen tijdens het winkelen. Het is vervolgens de vraag of de supermarkt aansprakelijk is voor de gevolgen van de valpartij. De supermarkt is aansprakelijk indien sprake is van onrechtmatige gevaarzetting.

Gevaarzetting ex artikel 6:162 BW

Voortdat een relevante uitspraak wordt besproken, zal het juridisch kader uiteen worden gezet. In de meeste gevallen zal de klant een beroep doen op artikel 6:162 BW. Of sprake is geweest van onrechtmatige gevaarzetting moet worden beoordeeld in het licht van alle omstandigheden van het geval. In het Kelderluikarrest (ECLI:NL:HR:1965:AB7079) heeft de Hoge Raad bepaald dat de vraag of sprake is van onrechtmatige gevaarzetting kan worden beoordeeld aan de hand van de volgende gezichtspunten:

  • de mate van waarschijnlijkheid waarmee niet-inachtneming van de vereiste oplettendheid en voorzichtigheid kan worden verwacht;
  • de hoegrootheid van de kans dat daaruit ongevallen ontstaan;
  • de ernst die de gevolgen daarvan kunnen hebben;
  • de mate van bezwaarlijkheid van het nemen van veiligheidsmaatregelen.

Gevaarzetting door supermarkt

Voorbeeld van onrechtmatige gevaarzetting

In een arrest van het Gerechtshof Den Haag (ECLI:NL:GHDHA:2022:1742) ging het om de vraag of een bouwmarkt aansprakelijk was voor de schade die een bezoeker heeft opgelopen na een val. De bezoeker viel bij de kassa over elektrabuizen die een andere klant op de vloer had gelegd.

Allereerst stelt het hof vast dat het voorzienbaar is dat een klant even niet goed kijkt waar hij loopt. Dit, omdat klanten zich moeten oriënteren en bijvoorbeeld een kassa moeten kiezen, terwijl hun aandacht ook getrokken wordt door de schappen van de winkel en de aangeboden producten. Volgens het hof is de kans op een ongeval met letselschade groot als een klant op de elektrabuizen stapt.

Het hof is van oordeel de situatie gevaarzettend was en dat de medewerkers de mogelijkheid hadden om deze situatie eenvoudig te beëindigen. De buizen lagen op de grond, daarin is het gevaar gelegen. Bovendien had de bouwmarkt meer kunnen doen om de situatie te voorkomen.

Op grond van al het voorgaande oordeelt het hof dat de bouwmarkt de klant aan een groter risico heeft blootgesteld dan redelijkerwijs verantwoord was en dat de bouwmarkt daarom op grond van artikel 6:162 BW aansprakelijk is voor de schade die de klant als gevolg van zijn val heeft geleden.

Wij bieden kosteloze juridische hulp

Hebt u letsel opgelopen na een val in de supermarkt of hebt u op een andere manier letsel opgelopen? Neem dan onmiddelijk contact met ons op voor een kosteloos en vrijblijvend gesprek.

Schadevergoeding berekenen

Benieuwd naar de mogelijke vergoeding van uw schade? Op onze website krijgt u direct een indicatie.

Berekenen uw vergoeding
Google

Ruim 2.000 succesvolle trajecten

Lees de ervaringen van andere mensen die wij hebben geholpen.

  • Wij werken door heel Zuid-Nederland
  • Maximale schadevergoeding
  • Uw zaak direct in behandeling

Vertel ons wat er is gebeurd.
Dat kost u niets!

We gebruiken uw gegevens alleen voor het gevraagde contact. Lees onze privacyverklaring.

Liever telefonisch advies?

085 - 0606999
Wij zijn 24/7 bereikbaar en staan direct voor u klaar bij letselschade.