Gemeente aansprakelijk na val over stoeptegel?

12 juni 2023

Stelt u zich voor dat u naar de supermarkt wandelt en u plotseling ten val komt door een opstaande stoeptegel. Op basis van de wet is het de verantwoordelijkheid van de gemeente om de stoep veilig te houden. Maar kan de gemeente ook aansprakelijk worden gesteld voor eventueel opgelopen letselschade? LetselDirect kan u daarbij helpen.

In ernstige gevallen kunnen versleten of ongelijk liggende tegels ongelukken en verwondingen veroorzaken. Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente als wegbeheerder om de veiligheid van voetgangers te waarborgen door het trottoir regelmatig te controleren, te onderhouden en waar nodig te herstellen.

Soms is het niet mogelijk om de stoep direct te herstellen. In dergelijke gevallen moet door de gemeente een waarschuwingsbord worden geplaatst om voetgangers te wijzen op de gevaarlijke situatie.

Val over stoeptegel wegbeheerdersaansprakelijkheid

Wanneer valt de gemeente mogelijk iets te verwijten?

 • De hoogte van de uitstekende stoeptegel is meer dan drie centimeter
 • De gemeente was op de hoogte van de gevaarlijke situatie
 • De loszittende stoeptegel is nog niet hersteld door de gemeente
 • De gemeente heeft geen duidelijk waarschuwingsbord geplaatst

Verzamelen van bewijs na val over stoeptegel

Als u door een gebrekkige stoep letsel hebt opgelopen, is het verzamelen van bewijs van cruciaal belang. Leg de gevaarlijke omstandigheden vast door foto’s te maken van de losliggende stoeptegel en de situatie ter plaatse. Maak een foto van het hoogteverschil met een meetlat, zodat het hoogteverschil kan worden aangetoond. Verzamel getuigenverklaringen.

Als u in een ziekenhuis of bij de huisarts bent geweest, wordt uw letsel vastgelegd in uw medisch dossier. Het is daarom belangrijk om na het ongeval een arts te bezoeken, ook als de verwondingen gering zijn.

Schadevergoeding na val over stoeptegel

Onder letselschade vallen materiële schade en immateriële schade. Voorbeelden van materiële schadeposten zijn:

 • Reiskosten
 • Medische kosten
 • Kosten voor huishoudelijke hulp
 • Kosten voor het onderhoud van de woning en de tuin
 • Verlies van inkomsten
 • Kosten zonder nut
 • Kosten van derden

Smartengeld is een vergoeding voor het verdriet en de gederfde levensvreugde.

Aansprakelijk stellen van de gemeente na val over stoeptegel

Als u letselschade hebt opgelopen, is het mogelijk om de gemeente aansprakelijk te stellen. Indien de stoep niet voldoet aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen, kan de gemeente aansprakelijk worden gesteld op grond van artikel 6:162 BW en artikel 6:174 BW. Bij erkenning van aansprakelijkheid komen onze kosten voor rekening van de aansprakelijke partij of diens verzekeraar. Deze is wettelijk verplicht om de advocaatkosten te vergoeden. De verzekeraar van de gemeente is verantwoordelijk voor het vergoeden van de juridische kosten.

Kosteloze juridische hulp

Laat uw zaak over aan LetselDirect om ervoor te zorgen dat geen enkel detail over het hoofd wordt gezien. Uw letselschadeadvocaat behandelt alle correspondentie met de gemeente, brengt de omvang van uw schade in kaart en vordert namens u een schadevergoeding.

Schadevergoeding berekenen

Benieuwd naar de mogelijke vergoeding van uw schade? Op onze website krijgt u direct een indicatie.

Berekenen uw vergoeding
Google

Ruim 2.000 succesvolle trajecten

Lees de ervaringen van andere mensen die wij hebben geholpen.

 • Wij werken door heel Zuid-Nederland
 • Maximale schadevergoeding
 • Uw zaak direct in behandeling

Vertel ons wat er is gebeurd.
Dat kost u niets!

We gebruiken uw gegevens alleen voor het gevraagde contact. Lees onze privacyverklaring.

Liever telefonisch advies?

085 - 0606999
Wij zijn 24/7 bereikbaar en staan direct voor u klaar bij letselschade.