Whiplash na een auto-ongeluk met lage snelheid

In veel gevallen ontstaan er na een auto-ongeluk diverse klachten. Deze klachten kunnen onder andere zijn; hoofdpijn, nekpijn, rugpijn, braken, problemen met concentreren e.d. Meestal wijzen deze klachten op een whiplash (acceleratie-deceleratie trauma). Door een heftige slingerbeweging van het hoofd verreken de spieren rondom de wervelkolom van de hals en de nek. Dit whiplash trauma ontstaat in de meeste gevallen door een kop-staartbotsing bij een auto-ongeluk (achterop aanrijding). Indien bovengenoemde klachten na een dergelijk auto-ongeluk optreden, mag worden aangenomen dat de klachten het gevolg zijn van het auto-ongeluk. Er bestaat dan een zogenaamd ‘causaal verband’ tussen de klachten en het ongeval. Met andere woorden: aangenomen mag worden dat de klachten het gevolg zijn van het auto-ongeluk.

Maar hoe zit het dan bij een auto-ongeluk met lage snelheid?

Bij letselschade als gevolg van een auto-ongeluk met lage impact, is er vaak discussie tussen het slachtoffer en de verzekeraar. Verzekeraars zijn vaak van mening dat een auto-ongeluk met lage impact geen whiplash kan veroorzaken. De impact van de aanrijding zou te laag zijn om de klachten te kunnen veroorzaken. Als gevolg wil de verzekeraar soms een Delta V onderzoek instellen. Dit onderzoek is erop gericht om de impact van het auto-ongeluk te onderzoeken. Om deze impact te bepalen wordt er gekeken naar de situatie, de schade aan auto, het type auto, de snelheid e.d. Als conclusie wordt er een maximum en minimum impactsnelheid gegeven (onder- en bovengrens in km. per uur). Indien er sprake is van een lage impact is de verzekeraar vaak van mening dat het letsel niet het gevolg is van het auto-ongeluk. Dus de klachten zijn volgens de verzekeraar niet ontstaan door de aanrijding. Dat brengt met zich mee dat de verzekeraar slechts weinig of niets aan schadevergoeding wil betalen.

Wat vindt de rechter hiervan?

In een recente uitspraak verwerpt de rechtbank het standpunt van verzekeraar ASR. ASR pleit in deze kwestie dat er geen causaal verband bestaat tussen de klachten en een auto-ongeval met lage impact (Delta V). De rechtbank is van mening dat een lage impact op zichzelf niet betekent dat er geen klachten als gevolg van het ongeval kunnen ontstaan. Volgens de rechtbank kunnen dus ook bij een auto-ongeluk met lage snelheid klachten ontstaan. Met andere woorden; er kan sprake zijn van causaal verband tussen de klachten en het auto-ongeluk. De lage Delta V is slechts een omstandigheid die een rol kan spelen bij de vraag in hoeverre de klachten in verband staan met het ongeval. De rechtbank komt in deze kwestie tot het oordeel dat er sprake is van een whiplash syndroom. Ook overweegt de rechtbank dat het slachtoffer deze klachten vóór het ongeval niet had en een achterop aanrijding deze klachten kan veroorzaken. Het causaal verband tussen de klachten en het ongeval is daarmee aanwezig. Als gevolg dient ASR een bedrag van € 15.000,- als voorschot aan het slachtoffer te vergoeden.

ASR is het niet eens met de rechtbank en gaat vervolgens naar het hof. Het hof deelt de mening van de rechtbank. Een lage Delta V betekent op zichzelf nog niet dat er geen causaal verband is. Het causaal verband tussen de klachten en het auto-ongeval kan er alsnog zijn. Over de vraag of en in hoeverre de klachten van het slachtoffer in causaal verband staan met het ongeval, heeft het hof nog geen arrest gewezen. Daarvoor wil het hof eerst een aantal deskundigen om advies vragen.

Letselschade advocaat na een auto-ongeluk met lage snelheid.

Heeft u te maken met letselschade als gevolg van een auto-ongeluk met een lage impact en bent u op zoek naar een letselschade advocaat of jurist om uw belangen te behartigen? Dan kunt u uiteraard bij ons terecht. Wij hebben de juridische kennis en de benodigde ervaring om uw whiplash na een auto-ongeval met lage impact aan te tonen. In diverse zaken hebben wij deze discussie met de verzekeraars al gevoerd en telkens uitstekende resultaten bereikt. Dat kunnen wij uiteraard ook voor u doen. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend intakegesprek of telefonisch advies. Al onze diensten zijn geheel gratis.

Kan ik een whiplash oplopen bij een auto-ongeluk met lage snelheid?

Schuldloze derden

Als u als passagier of bijrijder betrokken bent geraakt bij een ongeluk in het verkeer, dan bent u in dat geval de schuldloze derde. Dat betekent dat u betrokken bent geweest bij het verkeersongeval maar dat u verder geen enkel verwijt kan worden gemaakt voor het ontstaan van het ongeval. Met andere woorden; u heeft geen schuld aan het ongeval. Dat sluit natuurlijk niet uit dat u letselschade kunt hebben.

Letselschade verhalen als schuldloze derde bij een verkeersongeluk

Als u als schuldloze derde betrokken was bij een ongeluk, dan was u op het verkeerde moment op de verkeerde plek. Op grond van de zogenaamde Bedrijfsregeling Schuldloze derde (bedrijfsregeling 7) kan uw schade worden verhaald bij de verzekeraar van het voertuig waarin u zich ten tijde van het ongeval bevond. Ook indien er nog onduidelijkheid bestaat omtrent de aansprakelijkheid voor het ontstaan van het ongeval. U kunt dus direct bij de verzekeraar van het voertuig terecht om uw schade te claimen. De regeling schuldloze derde wil op deze wijze voorkomen dat uw schade wellicht niet wordt behandeld omdat er nog onduidelijkheid bestaat of discussie is tussen de betrokken verzekeraars over de aansprakelijkheid van het ongeval. Achter de schermen wordt onderling tussen de betrokken verzekeraars geregeld dat de aansprakelijke partij uiteindelijk alsnog opdraait voor de schade. Uw schadevergoeding wordt dus alsnog bij de aansprakelijke partij verhaald, indien die er is uiteraard. Ondertussen heeft u wel al een schadevergoeding ontvangen en heeft u dus niet hoeven te wachten totdat de aansprakelijkheid duidelijk was. De schuldloze derde mag dus nooit het slachtoffer zijn van een discussie tussen verzekeraars. De regeling voorkomt dat op deze wijze.

Buiten uw schuld betrokken bij ongeval?

Bent u het slachtoffer van een ongeval zoals bijv. een aanrijding met de auto? Heeft u daardoor letselschade en heeft u geen schuld aan het ongeval? Dan bent u dus schuldloze derde en komt uw schadevergoeding in de meeste gevallen in aanmerking voor schadevergoeding. Laat u dus goed begeleiden door een letselschade advocaat of jurist. Bij Letseldirect hebben we de benodigde kennis en ervaring om u zo goed mogelijk bij te staan bij het verkrijgen van uw schadevergoeding.

Als passagier betrokken bij een auto-ongeluk in het verkeer. Heb ik recht op een schadevergoeding?

Als u een aanrijding heeft gehad met de auto of een ander ongeval in het verkeer, dan is het zeer belangrijk dat u, indien er gewonden zijn, direct 112 belt. Ook dient u zich te bekommeren over andere gewonden als gevolg van de aanrijding, als u daar de kans voor heeft en u zelf niet in gevaar brengt of het risico loopt om uw verwondingen erger te maken. Indien mogelijk dient u er voor te zorgen dat anderen veilig aan de kant van de weg belanden waar ze veilig zijn van het overige verkeer. Daarnaast is het belangrijk dat u al het overige verkeer op een veilige manier probeert te waarschuwen door het gebruik van een gevaren driehoek en alarmlichten. Trek uw veiligheidsjas aan en zorg dat u goed zichtbaar blijft voor het overige verkeer zodat er niet nog meer ongevallen kunnen ontstaan. Zodra de ambulance is gearriveerd kunt u zich laten onderzoeken om te zien of u letsel heeft opgelopen. Ook indien u niet direct na de aanrijding klachten heeft is het toch aan te raden om u te laten onderzoeken en de vragen van het ambulancepersoneel te beantwoorden. Zo maakt u in ieder geval het risico op letselschade in een later stadium kleiner en kunnen er maatregelen worden getroffen indien blijkt dat u toch letsel heeft opgelopen door het ongeluk.

Indien er geen ambulance ter plekke komt en u toch klachten ervaart na het ongeval, dient u zo snel mogelijk naar uw huisarts te gaan of naar de spoedeisende hulp om u daar grondig te laten onderzoeken. Ook voor het verkrijgen van een schadevergoeding na een ongeval is het van belang dat al uw klachten goed worden vastgelegd.

Vul na het ongeval het schadeformulier in en vraag de naam en contactgegevens van de tegenpartij. Als u een schadevergoeding wilt claimen zal de tegenpartij aansprakelijk dienen te worden gesteld zodat uw schade kan worden geclaimd.

Indien er getuigen van het ongeluk zijn, is het aan te raden om hun hun gegevens goed te noteren. Deze getuigen kunnen namelijk belangrijk zijn bij het verkrijgen van de aansprakelijkheid voor het ongeluk. Zo kunnen zij hun beleving van het ongeval beschrijven en die beschrijving kan helpen bij het rond krijgen van de aansprakelijkheid.

Heeft u als gevolg van het ongeluk letselschade? Treden uw klachten in een later stadium na het ongeval pas op? Schakel dan meteen de hulp van Letseldirect in. Onze hulp bij letselschade na een ongeval is in alle gevallen helemaal kosteloos. Wij zorgen voor de hoogst haalbare schadevergoeding.

Wat moet ik doen na een aanrijding in het verkeer?

Als u zelf een ongeval heeft veroorzaakt in het verkeer kunt u toch in aanmerking komen voor een schadevergoeding. Dat kan namelijk als u een schadeverzekering inzittenden heeft afgesloten (SVI verzekering). Indien u een auto-ongeluk veroorzaakt en u heeft letselschade, zal uw eigen SVI verzekering uw schade vergoeden. Zijn er naast u ook andere inzittenden zijn tijdens het ongeval? Dan vergoedt uw SVI verzekering ook de schade van die andere personen. De toedracht van het ongeval is daarbij niet van belang. Uiteraard zijn er wel enkele uitzonderingen. Zo komt uw schade niet voor vergoeding in aanmerking als u dronken een voertuig bestuurt en een aanrijding in het verkeer veroorzaakt. Ook bij roekeloos gedrag kan er sprake zijn van geen vergoeding door de SVI verzekeraar.

Ik heb een aanrijding veroorzaakt. Heb ik recht op een schadevergoeding?

Schadevergoeding berekenen

Benieuwd naar de mogelijke vergoeding van uw schade? Op onze website krijgt u direct een indicatiee.

Berekenen uw vergoeding

Liever telefonisch advies?

085 - 0606999
Wij zijn 24/7 bereikbaar en staan direct voor je klaar bij letselschade.